Porządek wizyty duszpasterskiej 2019/2020 r.

Porządek wizyty duszpasterskiej
2019/2020 r.

Kalnik:
 - 27.12 (piątek) godz.09.00, Kolonie (od Państwa Kaszewskich, Państwo Rosiak, Prętki, Kępa Kalnickiej. Od Państwa Frel do Michalik)

 - 28.12 (sobota) godz. 09.00, Kalnik od Pani Smoderek do Państwa Moczulskich, (lewa strona ulicy), oraz od Państwa Derewońko do Guzowskich (prawa strona ulicy).

 - 30.12 (poniedziałek) godz. 09.00, Kalnik od Państwa Osiak (dawna szkoła) do Państwa Konik (mała uliczka)

 Kwitajny:
- 02.01 (czwartek)
godz. 09.00, Kwitajny – od Rzepeckiego Ryszarda do Pani Bogusławy Zborowskiej.

- 04.01 (sobota) godz. 09.00, Gajówka, Zielno, od Państwa Bererzańskich do Pani Danuty Kowalskiej.

Królewo
- 07.01 (wtorek)
godz. 15.00, Kolonie, od Państwa Barszcz do Państwa  Gawrońskich, dalej rodziny: Węgrzyn, Gosik, Szczurowscy.

- 08.01 (środa) od godz. 15.00, od Państwa Raczkowskich w dół po lewej stronie ulicy do Państwa Rędzia.

- 09.01 (czwartek)
godz. 15.00, od Pana Arciszewskiego do Państwa Gdyk.

- 10.01 (piatek) godz. 15.00, bloki, dawny ośrodek zdrowia, do Pani Anny Erber.

W czasie kolędy w domu powinna być, w miarę możliwości, cała rodzina. Stół należy nakryć białym obrusem, ustawić, krzyż, świece wodę święconą i kropidło. Dzieci i młodzież uczęszczająca na katechezę przygotowuje do wglądu zeszyty od religii, oraz „ziarenka”. Z racji kolędy proszę składać ofiarę tak jak co miesiąc. Ofiarę na kościół i ofiarę na kolędę składamy osobno. Ministranci podczas kolędy zbierać będą do puszki ofiary na fundusz ministrancki. Życzę, aby spotkania kolędowe odbywały się w miłej i serdecznej atmosferze.

2011 Kolęda 2019/2020 r. .
Powered by Joomla 1.7 Templates