Projekty 2023


Tytuł projektu: Wymiana kotła c.o. na kocioł na pellet drzewny wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku plebanii.

Projekt obejmował wymianę wyeksploatowanego kotła na węgiel w budynku plebanii należącej do Parafii p.w. MB Szkaplerznej
w Kalniku wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania (dostosowanie istniejącej instalacji do
planowanego źródła ciepła). Nowy kocioł o podwyższonym standardzie o mocy 21 kW zasilany jest pelletem drzewnym.
Cel Projektu
Celem projektu jest:
- Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wdrożenie usprawnień polegających na zamianie źródła ciepła opalanego
paliwem kopalnym na biomasę.
- Zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym.
- likwidację emisji CO2
Powyższe cele są odpowiedzią na zidentyfikowane problemy, do rozwiązania których ma się przyczynić niniejszy projekt.
Realizacja projektu ma wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego województwa warmińsko - mazurskiego poprzez
przyjazne środowisku ogrzewanie wpływające na zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych i pyłów emitowanych do
powietrza.
Bezpośrednim skutkiem zaplanowanych w projekcie działań są następujące rezultaty:
- poprawa jakości powietrza,
- ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza,
- zwiększenie efektywności energetycznej obiektu,
- obniżenie kosztów eksploatacji obiektu poprzez poprawę efektywności cieplnej budynku plebanii.

Całkowita wartość projektu wynosi 36 000 zł

Dofinansowanie w formie dotacji WFOŚiGW w Olsztynie wynosi 28 800 zł

2011 Projekty. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates