XVIII Niedziela Zwykla 2021 r.

 1. W codziennej pogoni możemy zapomnieć o  tym, by niekoniecznie być człowiekiem, ale nieustannie stawać się człowiekiem. Współczesny człowiek to homo viator – człowiek w drodze. Czy jednak dostrzegamy, że życie jest tylko wędrówką ku wieczności? Stajemy się w pełni ludźmi, gdy pozwalamy się ogarnąć miłości Bożej, przyjmujemy Jezusa Eucharystycznego przypominającego nam: „Ja jestem chlebem życia” (J 6,35). Niech te słowa nieustannie brzmią w naszych sercach, nie tylko w uszach.
 2. Dziś przypada 77 rocznica wybuchu powstania warszawskiego. „Powstanie warszawskie to nie tylko wspomnienie, to całe nasze życie” – powiedział ks. bp Edward Materski, który uczestniczył w nim jako seminarzysta i niósł pomoc duszpasterską. Módlmy się za wszystkich, którzy przez 63 dni powstania warszawskiego walczyli o wolność Warszawy i ojczyzny.
 3. Dziękuję za posprzątanie kościołów w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 4. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.  Przypomnienie intencji dla Żywego Różańca na miesiąc sierpień: „ O błogosł. Boże dla rolników i dobre zbiory”.
 5. W środę wspominamy w liturgii św. Jana Marię Vianneya – patrona proboszczów, w piątek – Święto Przemienienia Pańskiego.
 6. W sobotę w Kalniku Msze św. o godz. 09.00 i 16.00, w Kwitajnach o 17.00.
 7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
 8. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna: kościołem opiekują się:
  Andrzej Figurewicz, Elżbieta Bereżańska
  26.07 – 08.08.2021 r.
  Krystyna Karulewska, Edward Maziarz
  09 – 22.08. 2021 r.
  Łozowska Halina, Łozowska Ilona
  23.08 – 05.09. 2021 r.
 9. Miłej i błogosławionej niedzieli.

XVII Niedziela Zwykła 2021 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie kościołów w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. W dniu dzisiejszym wspominamy św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Po Mszach Świętych błogosławieństwo pojazdów przed kościołem.
 3. Jutro świętych Joachima i Anny dziadków Pana Jezusa – dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom.
 4. Dziś ostatnia niedziela miesiąca. Taca budowlana za złożone ofiar serdecznie dziękuje.
 5. W tym tygodniu Msza św. tylko w sobotę w Kalniku.
 6. W dniu 28.07.2021 r. (środa) od godziny 08.00 w przychodni lekarskiej „Twoje Zdrowie El”, przy ul. Warmińskiej 23 w Morągu odbędą się badania USG Dopplera. Badania są odpłatne. Cena jednego badania to 55 złotych. Rejestracja wyłącznie telefoniczna.
 7. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąc. Zmian tajemnic różańcowych. Intencja dla żywego różańca na miesiąc sierpień: „ O
  błogosł. Boże dla rolników i dobre zbiory”.
 8. Podczas mojej nieobecność parafią będzie się opiekował ks. Andrzej Szocik z Morąga (tel. 502788145).
 9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
 10. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna: kościołem opiekują się:
  Tomaszewska Jadwiga i Danuta Paduszek
  12-25.07.2021 r.
  Andrzej Figurewicz, Elżbieta Bereżańska
  26.07 – 08.08.2021 r.
 11. Miłej i błogosławionej niedzieli.

Ogloszenia XVI N.Z. 2021 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie kościołów w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. W dniu wczorajszym oddaliśmy cześć MB Szkaplerznej. Wszystkim, którzy zaangażowali się w tę uroczystość bardzo serdecznie dziękuję.
 3. Kiedy w czasie wakacyjnych wędrówek będziemy nawiedzali świątynie, sanktuaria, klasztory, pamiętajmy o godnym stroju, by w ten sposób dać świadectwo szacunku dla miejsc świętych. W języku biznesowym używa się określenia dress code dla nazwania pewnego kanonu stroju i wyglądu. Warto pomyśleć, że taki dress code obowiązuje także w kościele, a jego podstawą jest godność miejsca, do którego wchodzimy.
 4. Tak jak ogłaszałem tydzień temu, dziś zbiórka do puszki na pomoc w odbudowie kościoła, który ucierpiał na skutek pożaru w Kępkach na Żuławach. 
 5. Za tydzień będziemy wspominać św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Po Mszach Świętych błogosławieństwo pojazdów przed kościołem.
 6. Za tydzień ostatni niedziela miesiąca. Taca budowlana. Proszę o większą ofiarność.  
 7. Pan Burmistrz Morąga informuje, iż został stworzony mobilny punkt szczepień w Morągu, oraz infolinia działająca w MOPS w Morągu dla osób chętnych w wieku 60 +. Istnieje nawet możliwość przyjazdu zespołu szczepień do domu. Szczegółowe informacje na plakacie w gablocie. 
 8. W dniu 28.07.2021 r. (środa) od godziny 08.00 w przychodni lekarskiej „Twoje Zdrowie El”, przy ul. Warmińskiej 23 w Morągu odbędą się badania USG Dopplera. Badania są odpłatne. Cena jednego badania to 55 złotych. Rejestracja wyłącznie telefoniczna.
 9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
 10. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna: kościołem opiekują się:
  Tomaszewska Jadwiga i Danuta Paduszek
  12-25.07.2021 r.
  Andrzej Figurewicz, Elżbieta Bereżańska
  26.07 – 08.08.2021 r.
 11. Miłej i błogosławionej niedzieli.

Intencje od 11 do 18 lipca 2021 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie kościołów w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. W okresie wakacyjnym, urlopów, odpoczynku gromadzimy się na Eucharystii, by ze źródła, jakim jest Bóg, zaczerpnąć siły i przyjąć wszelkie dary i łaski dla nas przygotowane. Niezależnie od różnych sytuacji, które pojawiają się na drodze naszej wiary, odkrywamy, że Bóg nigdy nie zmienia swojego wyboru i zawsze przerzuca mosty między sobą a naszym życiem, posyła do nas proroków, abyśmy przez odnawianie przymierza zawsze byli Jego wybranym narodem.
 3. W czasie letnich wędrówek po ojczyźnie często dostrzegamy tych, dla których jest to okres wytężonej pracy na przykład na roli, na różnych budowach. Módlmy się, żeby w tym czasie Bóg szczególnie błogosławił im w pracy.
 4. W poniedziałek w Kalniku o godz. 11.00 pogrzeb śp. Stanisławy Myśliwczyk.
 5. W sobotę w Kalniku  o godz. 12.00 Msza św. odpustowa ku czci MB Szkaplerznej. Po Mszy św. na świetlicy obiad dla księży i zaproszonych gości. Od godziny 19.00 Festyn Parafialny przy muzyce i ognisku. Dla dzieci będą przygotowane dmuchane zjeżdżalnie.
 6. W dniu 1 lipca tego roku doszło w naszej diecezji do pożaru kościoła św. Maksymiliana Kolbe w Kępkach na Żuławach. W pożarze ucierpiał częściowo dach świątyni oraz przeszklona frontowa ściana. Za tydzień w niedzielę, decyzją Biskupa Elbląskiego, odbędzie się we wszystkich kościołach naszej diecezji zbiórka ofiar do puszek, jako nasze wsparcie w odbudowie zniszczonej świątyni. Włączmy się, na miarę swoich możliwości, w tę pomoc poszkodowanej wspólnocie.
 7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
 8. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna: kościołem opiekują się:
  Kazimiera Felka, Urszula Dziemidowicz 28.06-11.07.2021 r.
  Tomaszewska Jadwiga i Danuta Paduszek 12-25.07.2021 r.
  Andrzej Figurewicz, Elżbieta Bereżańska 26.07 – 08.08.2021 r.
 9. Miłej i błogosławionej niedzieli.

XIV Niedziela Zwykła 2021 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. Dziękuję wszystkim życzliwym osobom za pamięć, życzenia, modlitwę i dobre słowo z okazji moich imienin.
 3. Po Mszy św. adoracja NS i zmiana tajemnic różańcowych.
 4. Przypomnienie intencji dla ŻR na miesiąc lipiec: "O bezpieczeństwo dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, oraz wszystkich podróżujących”.
 5. Dzieci, które nazbierały połowę znaczków na planszy liturgicznej po Mszy św. otrzymają niespodziankę. Gratuluję wytrwałości ale również gorliwości w wypełnianiu 3 przykazania Bożego.
 6. W tym tygodniu Msza św. tylko w Kalniku w piątek i sobotę.  
 7. III zapowiedź przedmałżeńska: Sławomir Michalik – po związku cywilnym, zam. w parafii Chojnik i Wiktoria Michalik – po związku cywilnym, z domu Narewska, pochodząca z parafii Kalnik, mają zamiar w najbliższym czasie zawrzeć sakramentalny związek małżeński.
 8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
 9. Odpust ku czci MB Szkaplerznej będziemy obchodzić dnia 17 lipca w Kalniku (tj. sobota). Msza św. z poświęceniem ołtarza o godz. 12.00. Po Mszy św. na świetlicy obiad dla księży i zaproszonych gości. Od godziny 19.00 Festyn parafialny przy muzyce i ognisku. Dla dzieci będą przygotowane dmuchane zjeżdżalnie.
 10. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna: kościołem opiekują się:
  Kazimiera Felka, Urszula Dziemidowicz
  28.06-11.07.2021 r.
  Tomaszewska Jadwiga i Danuta Paduszek
  12-25.07.2021 r.
  Andrzej Figurewicz, Elżbieta Bereżańska
  26.07 – 08.08.2021 r.
 11. Miłej i błogosławionej niedzieli.
2011 Ogłoszenia .
Powered by Joomla 1.7 Templates