Niedziela Zesłania Ducha Świętego 2013 r.

Opublikowano
 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń: w Królewie, Kalniku i Kwitajnach.
 2. Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Rok temu obchodziliśmy uroczystość I Komunii św.
 3. Rocznica I Komunii Św. za tydzień w Kościele Parafialnym w Kalniku o godz. 11.00.
 4. Próba dzieci rocznicowych w piątek o godz. 16.00 z Panią katechetką.
 5. Spowiedź dzieci przed w sobotę o godz. 18.00. Dzieci przychodzą na nabożeństwo majowe, Eucharystię a o godz. 18.00 sakrament pokuty i pojednania.
 6. Na uroczystość I rocznicy Komunii Św. dzieci przychodzą z całymi rodzinami i na galowo.
 7. Msz św. w intencji dzieci rocznicowych, rodziców, rodziców chrzestnych, rodzeństwa i dziadków zostanie odprawiona w Boże Ciało w Kalniku o godz. 13.00.  
 8. Rodziców dzieci, które w tamtym roku przystąpiły do I Komunii Św. proszę o generalne posprzątanie kościoła i terenu przykościelnego w Kalnik. Sprzątanie rozpoczniemy w sobotę od godz. 09.00. Obecność przynajmniej jednego rodzica jest obowiązkowa.  
 9. Od wtorku do piątku nie będzie wieczornych Mszy Św. Proszę o odprawianie majowych nabożeństw.
 10. Osoby, które zapisały się na pielgrzymkę do Lichenia i Częstochowy  informuję, że wyjeżdżamy we wtorek w następującym porządku czasowym: o godz. 04.30 autokar będzie podstawiony w Kwitajnach przy przystanku, 04.40 w Kalniku na parkingu (za organistówką) i w Królewie przy świetlicy o godz. 04.50   
 11. Zapowiedzi przedmałżeńskie: Adrian Lisowski - kawaler, zam. w Królewie i Emilia Pikuta - panna, zam. w Bogaczewie. (Zapowiedź III),  Mirosław Paweł Paluch - kawaler, zam. w Gradkach i Dorota Lender - panna, zam. w Zielnie . (Zapowiedź II.)
  W/w osoby maja zamiar w najbliższym czasie zawrzeć sakramentalny związek małżeński.
 12. W czwartek 30 maja Uroczystość Bożego Ciała. Porządek modlitw będzie następujący: Msze św.: w Królewie o 09.00, w Kwitajnach o godz. 11.00 i w Kalniku o godz. 13.00. Około godz. 14.00 wyruszymy w procesji Eucharystycznej do 4 ołtarzy.
 13. Porządek przygotowań do procesji jest  następujący: I Ołtarz przy krzyżu obok Państwa Derewońków  przygotowują mieszkańcy Kalnika: od Państwa Sadowskich do Grabowskich (Sadowscy, Osiak, Lińscy, Suprynowicz, Kisiel, Ostrowscy, Borzym, Konik, Guzowscy x 2 i Grabowscy),   II Ołtarz przy posesji Państwa Budków  przygotowują również mieszkańcy Kalnika: od Państwa Sokołowskich do Rudek (Sokołowscy, Bednarczyk, Felka, Kozłowscy, Budka x 2, Waręccy, Peranowscy, Szynkowscy, Ostrowscy, Modzelewscy i Rudek),  III Ołtarz w małej uliczce przy posesji Państwa Kamińskich przygotowują mieszkańcy Kwitajn (Rodziny Karulewska Krystyna i Ewa, Łozowski Jan, Kowalska Jadwiga, Łozowska Halina i Ilona, Maziarz Edward, Gieraz Teresa, Dziemidowicz Anna, Suwińska Jadwiga, Skierska Aleksandra, Klat Kazimiera, Wojciechowska Grażyna, Felka Elżbieta, Hepner Stanisław), IV Ołtarz przy straży pożarnej mieszkańcy Królewa w znanym im porządku.
 14. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca. Taca budowlana. Proszę o większą ofiarność.
 15. Życzę błogosławionej niedzieli i dobrego spokojnego tygodnia.
2011 Niedziela Zesłania Ducha Świętego 2013 r. .
Powered by Joomla 1.7 Templates