XXII Niedziela Zwykła 2019 r.

Opublikowano
  1. W dniu dzisiejszym uroczystość dziękczynienia za tegoroczne zbiory. Msza św. dziękczynna za plony zostanie odprawiona w Kalniku o godz. 12.00
  2. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kalniku i skoszenie trawy w Kwitajnach.
  3. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.
  4. Przypomnienie intencja dla Żywego Różańca na miesiąc wrzesień: "Za dzieci i młodzież rozpoczynającą nowy rok szkolny."  
  5. Po Mszy św. we wszystkich kościołach poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych dla uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny 2019/2020.
  6. Tak jak w ubiegłym roku szkolnym tak i w tym, od dzisiaj, dzieci po Mszach św. niedzielnych będą otrzymywać „Ziarenka”. Każde dziecko, które nazbiera 35 „ziarenek” w czerwcu otrzyma nagrodę. Pierwsze ziarenko dzieci otrzymają dzisiaj. Zachęcam do gorliwego uczestnictwa w niedzielnych Eucharystiach.
  7. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Odwiedziny chorych od godz. 10.00. Nabożeństwa I piątkowe w Królewie o godz. 16.00, w Kwitajnach o godz. 17.00 i w Kalniku o godz. 18.00. Pan Jezus w objawieniach udzielonych św. Małgorzacie Marii Alacoque wypowiedział słowa: „W nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii św. przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak że nie umrą w Mojej niełasce i bez sakramentów św. i Moje serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką”. Zachęcam dzieci, młodzież i dorosłych do przyjmowania Komunii Św. w I piątki miesiąca.    
  8. W niedzielę(8 września)obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Siewnej). Z tej okazji podczas Mszy św. w Królewie i Kalniku poświęcę ziarno przeznaczone na zasiew.
  9. Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Na stronie internetowej diecezji elbląskiej znajdziemy wzór oświadczenia, które rodzice mogą w tej sprawie złożyć w szkole.
  10. Życzę miłej niedzieli i dobrego tygodnia.
2011 XXII Niedziela Zwykła 2019 r. .
Powered by Joomla 1.7 Templates