Ogłoszenie dodatkowe.

Opublikowano

Do 11 kwietnia we Mszach św. odprawianych w kościele
uczestniczą tylko osoby/rodziny, które zamówiły swoją intencję mszalną.
Pozostali biorą udział we Mszach św. za pomocą mass-mediów:
radia, telewizji, Internetu…

Dziękuję serdecznie osobom, które uczestnicząc wirtualnie we Mszy św.
składają też wirtualnie ofiarę na tacę na konto naszej parafii,
ponieważ na skutek wprowadzonego prawa parafie przez ponad miesiąc
pozbawione są jakichkolwiek środków materialnych koniecznych do funkcjonowania.
Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!!!

2011 Ogłoszenie dodatkowe. .
Powered by Joomla 1.7 Templates