II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 2021r.

Opublikowano
 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.
 3. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Przypomnienie intencja dla ŻR: „O łaskę zdrowia, błogosł. Boże, dary Ducha św. dla księdza Proboszcza.
 4. Do 14 lutego br. Mszę św. będą sprawowane tylko w niedzielę, uroczystości czy święta. Nie będzie Mszy św. w dni powszednie.
 5. W środę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte z poświęceniem kadzidła, kredy i wody według porządku niedzielnego. Jest to zarazem Misyjny Dzień Dziecka - ofiary zbierane do puszki będą przeznaczone na ten cel.
 6. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna: Od 28.12 do 10.01.2021 kościołem opiekuj się Pani Teresa Lender, a od 11.01 do 24.01.2021 r. Pan Bogusław Dominik z Zielna.
 7. W związku z zagrożeniem epidemicznym kolęda - wizyta duszpasterska we wszystkich diecezjach Polski została odwołana lub przeniesiona na inny czas.

  Zwracam się do rodzin, którym dobro Parafii leży na sercu, aby pomimo braku spotkania z kapłanem w czasie wizyty duszpasterskiej, w miarę możliwości złożyli swoją rodzinną ofiarę na potrzeby Parafii, abyśmy w dalszym ciągu mogli prowadzić prace inwestycyjno-remontowe przy naszych kościołach. Ofiarę można złożyć przelewem na konto parafialne lub w kopercie podpisanej


  imieniem, nazwiskiem i adresem, tak by można było wszystkie wpłaty odnotować w kartotece parafialnej. Serdecznie dziękuję tym rodzinom i osobom, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy wspierały materialnie Parafię składając ofiary na bieżące jej funkcjonowanie. Niech Pan Bóg odpłaci za hojność i życzliwość!

  W związku z powyższy, proszę aby w Objawienie Pańskie zabrać z kościoła kredę i wodę święconą. Na odrzwiach wypisać imiona trzech króli oraz obecny rok. Odmówić całą rodziną modlitwę wspominając bliskich zmarłych oraz wodą pokropić mieszkanie, dom czy obejście.  

 8. Miłej i błogosławionej niedzieli.
2011 II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 2021r..
Powered by Joomla 1.7 Templates