II Niedziela Zwykła 2021 r.

Opublikowano
  1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
  2. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła
  3. Do 14 lutego br. Mszę św. będą sprawowane tylko w niedzielę, uroczystości czy święta. Nie będzie Mszy św. w dni powszednie.
  4. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości.
  5. W dzisiejszym biuletynie dla mieszkańców Kalnika i Kolonii jest nowy porządek sprzątania kościoła. Proszę o zapoznanie się z kolejnością dbania o świątynię.
  6. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka pieniędzy do puszki na pomoc poszkodowanym w Chorwacji w skutek trzęsienia ziemi.
  7. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna: Od 11.01 do 24.01.2021 r. kościołem opiekuje się Pan Bogusław Dominik z Zielna, a od 25.01 do 07.02.2021r. Pani Władysława Ignaciuk.  
  8. Miłej i błogosławionej niedzieli.
2011 II Niedziela Zwykła 2021 r. .
Powered by Joomla 1.7 Templates