Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 1. Przeżywamy największe i najważniejsze święta chrześcijańskie – Zmartwychwstanie Chrystusa. Składam Parafianom oraz przybyłym gościom najserdeczniejsze życzenia: niech zmartwychwstały Pan błogosławi nam nieustannie, niech opromieni swoim blaskiem nasze codzienne życie.
 2. Serdecznie dziękuję za liczny udział w nabożeństwach Triduum Paschalnego i w Rezurekcji. Dziękuję za modlitwy i indywidualne adoracje. Wyrazy wdzięczności składam również Panom strażakom z Królewa i Kalnika za pełnienie służby przy "Bożym Grobie" i pomoc w liturgii. Dziękuję za przygotowanie świątyń do Wielkiego Tygodnia i świąt. Dziękuję za dekoracje, kwiaty i przygotowanie bielizny ołtarzowej. Bardzo serdecznie dziękuję młodzieży i starszym za aktywne włączenie się w przygotowania paschalne. Dziękuję Pani Agnieszce Furtak, Marcie Wawrzyniak, młodzieży z Królewa, Kwitajn i Kalnika oraz służbie liturgicznej za uświetnienie uroczystości Wielkiego Tygodnia.
 3. W dniu dzisiejszym Msze św. odprawione będą: w Królewie o godz. 9.00; w Kalniku 11.00; i w Kwitajnach 13.00
 4. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na potrzeby budowlane. Za złożone ofiary serdecznie dziękuję.
 5. Do przyszłej niedzieli trwa oktawa Wielkiej Nocy. Zapraszam na codzienne Msze św. w znanym porządku. Z racji oktawy wielkanocnej w najbliższy piątek nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
 6. Jutro drugi dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym, a swoimi modlitwami i ofiarami będziemy wspierać Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 7. W tym tygodniu przypada I Piątek miesiąca. Odwiedziny chorych od godz. 10.00. Nabożeństwa w tym dniu w następującym porządku: w Kwitajnach o 17.00, w Kalniku o godz. 18.00 i w Królowie o godz. 19.00.
 8. W przyszłą niedziele uroczystość Bożego Miłosierdzia. Proszę, aby przynieść ze sobą skarbonki wielkopostne, które złożymy u stóp ołtarza, jako naszą wielkopostną jałmużnę. Będzie ona wsparciem dla najbardziej potrzebujących.
 9. Również w przyszłą niedziele przeżywać będziemy odpust w Królewie, na który bardzo serdecznie zapraszam na godz. 14.00. Porządek Mszy św. będzie następujący: w Kwitajnach o godz. 09.00, w Kalniku o godz. 11.00 i w Królewie suma odpustowa o godz. 14.00.
 10. Zmiana tajemnic różańcowych za tydzień. Intencja dla Żywego Różańca na miesiąc kwiecień: " O błogosławieństwo Boże w naszych rodzinach i Parafii"  
 11. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu Kalinowskim: Halinie i Wiktorowi z Zielna za ufundowanie do kościoła w Kwitajnach Pisma Świętego i drewnianej ambonki.

Niedziela Palmowa

 1. Dzisiaj niedziela Palmowa upamiętniająca uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Poświęcenie palm odbywa się podczas każdej Mszy Św.
 2. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Kalniku, Królewie i w Kwitajnach.
 3. We wtorek w Kalniku po wieczornej Mszy św. spotkanie z ministrantami.
 4. Proszę o posprzątanie i dekorację (tylko w Kalniku) świątyń na święta wielkanocne.
 5. W Wielki Czwartek i Piątek nabożeństwa w następującym porządku: w Królewie o godz.16.00, w Kwitajnach o godz. 17.30 i w Kalniku o godz. 19.00. Natomiast Wigilia Paschalna w wielką sobotę tylko w Kalniku o godz. 19.00 na którą serdecznie zapraszam całą parafię. 
 6. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Zapraszam na Liturgię Wieczerzy Pańskiej w w/w porządku. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii oraz za dar Kapłaństwa. (Można złożyć na ołtarzu w tym dniu pojedynczy skromny kwiatek - jako wyraz dziękczynienia i umiłowania Eucharystii przez wiernych po liturgii słowa).  Po liturgii wielkoczwartkowej odbędzie się przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 22.00
 7. Wielki Piątek to dzień śmierci Chrystusa. Adoracja N.S. będzie od godz. 10.00 do wieczornego nabożeństwa. Liturgia Męki Pańskiej zostanie odprawiona w w/w porządku. Po niej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Bożego i adorować będziemy Jezusa do godz. 22.00. W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły. 
 8. W Wielką Sobotę od godz. 10.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Bożym tylko w Kalniku. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny odbywać się będzie w następującym porządku: w Królewie o godz. 10.00, w Kwitajnach o godz. 11.00 i w Kalniku o godz. 12.00. O godz. 19.00 odprawimy Liturgię Wigilii Paschalnej, która wprowadzi nas w tajemnicę Zmartwychwstania. Po zakończeniu liturgii wielkosobotniej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00. Na liturgię sobotnią proszę zabrać ze sobą świece.
 9. Rezurekcja w Niedzielę Wielkanocną będzie sprawowana o godz. 6.00 w Kalniku. Zapraszamy do licznego udziału oraz proszę o przygotowanie procesji rezurekcyjnej. Pozostałe Msze św. w pierwszy dzień świąt w porządku niedzielnym.
 10. W drugi dzień świąt Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym, a ofiary zbierana na tacę będą przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 11. W wielki czwartek ofiary składane na tacę przeznaczone będą na potrzeby proboszcza, w wielki piątek - na Boży Grób w Jerozolimie, a w sobotę na funkcjonowanie parafii. 
 12. Zachęcam wszystkich parafian do adoracji N. S w Triduum Paschalne w wyznaczonym porządku, oraz strażaków do pełnienia straży przy Bożym Grobie w Kalniku. .  
 13. Dziękuję za złożone ofiary w tym miesiącu na potrzeby budowlane naszej parafii oraz ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.            
 14. Osoby chętne do przygotowania liturgii triduum paschalnego proszę o zgłoszenie się do mnie w najbliższych dniach.

 Porządek adoracją N.S na Triduum Paschalne.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w czasie Triduum Paschalnego 

KALNIK

28 - 30.03.2013 r.

Wielki Czwartek (godz. adoracji  20.00 - 22.00)

20.00 - 20.30
Rosiak nr 95
Brewko nr 96A
Borzym nr 96
Sobolewscy nr 1
Kowalczyk nr 2
Szymańska G nr 3
Szymańscy A nr 3
Szymańscy T nr 3
Sikorski S nr 5
Jurzyk M nr 6

20.30-21.00
Jurzyk M nr 6
Niewiadomski nr K100
Kaszewscy nr 88
Kowalska nr 89
Wlizło nr 90
Zientek nr 92
Stempel G nr 4
Machul nr 5
Jankowscy nr 6

21.30 - 22.00
Derewońko  M nr 2
Derewońko  D nr 2
Zdunek  Z nr 5A
Dobies nr 5/1
Siemińscy nr 5/A
Młodzież

Wielki Piątek (10.00 - 20.00)
10.00 - 10.30
Błaszczak nr 6
Guzowscy nr 9
Guzowscy R nr 9
Borzym nr 13
Konik nr 13

10.30 - 11.00
Lińscy nr 14/1
Baranowski nr 14/2
Suprynowicz nr 14/3
Osiak nr 14/4
Ostrowscy  L nr 15

11.00 - 11.30
Sadowscy nr 16
Kisiel nr 17
Borzym M nr 18
Ludwiniak M . J nr 19
Łozowscy nr 20

11.30 - 12.00
Wiśniewska nr 20
Łozowscy nr 20
Wiśniewscy nr 20
Chojnaccy A nr 20
Ostrowscy nr22
 
12.00 - 12.30
Sobolewscy nr23
Szewczak nr 24
Ostrowscy nr 24
Kupa nr 25
Kupa W nr 25

12.30 - 13.00
Rowiccy nr 26
Krystosiak K J nr 26
Krystosiak A nr 26
Zientek nr 27
Stanilewicz nr 28

13.00 - 13.30
Bednarczyk nr 29
Osiak nr 29
Witkowska nr 30
Kamińscy nr 32
Sikorscy nr 33

13.30 - 14.00
Przybyłowscy nr 33
Giemza nr 33
Wojtkiewicz nr 33A
Ostrowscy S nr 34
Ostrowscy K nr34

14.00 - 14.30
Kręgiel M nr 35
Kręgiel P nr 35
Kordala W nr 36
Kordala A nr 36
Myślinscy nr 37A
 
14.30 - 15.00
Myślińscy nr 37B
Sawicki J nr 38
Kalinowska nr 39
Łupkowscy nr 40
Rudek nr 40

15.00 - 15.30
Wiśniewska nr 43
Koźlakiewicz nr 41
Wlizło nr 45
Pazio nr 45
Borzym nr 46

15.30 - 16.00
Kordala nr 48
Burdalski nr 50
Smoderek nr 52
Chróścik nr 53
Kosieradzcy nr 54

16.00 - 16.30
Gołębiewska W nr 56
Gołębiewscy  C nr 56
Zaorscy nr 56A
Sikorscy H nr 58
Sikorska S nr 58
 
16.30 - 17.00
Wawrzyniak nr 58
Bednarczyk nr 59
Sokołowscy nr 59
Felka nr 60
Kozłowscy  nr 61

17.00 -17.30
Budka R nr 62
Budka A nr 62
Peranowscy nr 64
Waręccy nr 64
Szynkowscy nr 65

17.30 -18.00
Ostrowscy nr 66
Kamińska K nr 66
Modzelewska nr 67
Rudek nr 68
Badowscy nr 70

18.00 - 18.30
Bońska nr 71
Gugała nr 72
Nowak nr 72
Ostrowscy W nr 73
Ostrowscy Wł nr 73

18.30 - 19.00
Jagodzińska  J nr 73
Guzowscy nr 74
Rochon nr 75
Jagodzińscy W nr 76
Jagodziński R nr 76

20.00 - 20.30
Stempel G nr 4
Kamiński nr 8
Tarasiuk nr 9
Zagórscy nr 12
Gierej nr13
Michalik nr 1
Pawlak nr 3
Zarjewscy
Poczopko nr 86
Wiśniewscy nr 87
Frel nr 94
Dawidowski nr 94
Szmalec nr123
Ostrowski nr 96A
Jurzyk Regina nr 6
Rowicka J nr 3
Rzepecki nr 88
Skierski nr 90

20.30 - 21.00
Kaniowscy nr 77
Szymańska B nr78
Szymańska M nr 78
Budka K nr 79
Budka A nr 79

21.00 - 21.30
Jankowscy nr 80
Gierej A nr 81
Sołowiej nr 82
Moczulscy nr 83

21.30 - 22.00
Młodzież

Wielka sobota (10.00 - 19.00)

10.00 - 10.30
Derewońko  M nr 2
Derewońko  D nr 2
Zdunek  Z nr 5A
Dobies nr 5/1
Siemińscy nr 5/A
Błaszczak nr 6
Guzowscy nr 9

10.30 - 11.00
Guzowscy R nr 9
Borzym nr 13
Konik nr 13
Lińscy nr 14/1
Baranowski nr 14/2
Suprynowicz nr 14/3
Osiak nr 14/4

11.00 - 11.30
Ostrowscy  L nr 15
Sadowscy nr 16
Kisiel nr 17
Borzym M nr 18
Ludwiniak M . J nr 19
Łozowscy nr 20
Wiśniewska nr 20

11.30 - 12.00
Rosiak nr 95
Brewko nr 96A
Borzym nr 96
Sobolewscy nr 1
Kowalczyk nr 2
Szymańska G nr 3
Szymańscy A nr 3
Szymańscy T nr 3
Sikorski S nr 5
Jurzyk M nr 6
Jurzyk M nr 6
Niewiadomski nr K100
Kaszewscy nr 88
Kowalska nr 89
Wlizło nr 90
Zientek nr 92
Stempel G nr 4
Machul nr 5
Jankowscy nr 6

12.00 - 12.30
Stempel G nr Kamiński nr 8
Tarasiuk nr 9
Zagórscy nr 12
Gierej nr13
Michalik nr 1
Pawlak nr 3
Zarjewscy
Poczopko nr 86
Wiśniewscy nr 87
Frel nr 94
Dawidowski nr 94
Szmalec nr123
Ostrowski nr 96A
Jurzyk Regina nr 6
Rowicka J nr 3
Rzepecki nr 88
Skierski nr 90

12.30 - 13.00
Bednarczyk nr 29
Osiak nr 29
Witkowska nr 30
Kamińscy nr 32
Sikorscy nr 33
Przybyłowscy nr 33
Giemza nr 33

13.00 - 13.30
Wojtkiewicz nr 33A
Ostrowscy S nr 34
Ostrowscy K nr34
Kręgiel M nr 35
Kręgiel P nr 35
Kordala W nr 36
Kordala A nr 36
13.30 - 14.00
Łozowscy nr 20
Wiśniewscy nr 20
Chojnaccy A nr 20
Ostrowscy nr22
Sobolewscy nr23
Szewczak nr 24
Ostrowscy nr 24

14.00 - 14.30
Kupa nr 25
Kupa W nr 25
Rowiccy nr 26
Krystosiak K J nr 26
Krystosiak A nr 26
Zientek nr 27
Stanilewicz nr 28

14.30 - 15.00
Myślinscy nr 37A
Myślińscy nr 37B
Sawicki J nr 38
Kalinowska nr 39
Łupkowscy nr 40
Rudek nr 40
Wiśniewska nr 43

15.00 - 15.30
Koźlakiewicz nr 41
Wlizło nr 45
Pazio nr 45
Borzym nr 46
Kordala nr 48
Burdalski nr 50

15.30 - 16.00
Smoderek nr 52
Chróścik nr 53
Kosieradzcy nr 54
Gołębiewska W nr 56
Gołębiewscy  C nr 56
Zaorscy nr 56A

16.00 - 16.30
Sikorscy H nr 58
Sikorska S nr 58
Wawrzyniak nr 58
Bednarczyk nr 59
Sokołowscy nr 59
Felka nr 60

16.30 - 17.00
Kozłowscy  nr 61
Budka R nr 62
Budka A nr 62
Peranowscy nr 64
Waręccy nr 64
Szynkowscy nr 65

17.00 -17.30
Ostrowscy nr 66
Kamińska K nr 66
Modzelewska nr 67
Rudek nr 68
Badowscy nr 70
Bońska nr 71

17.30 -18.00
Gugała nr 72
Nowak nr 72
Ostrowscy W nr 73
Ostrowscy Wł nr 73
Jagodzińska  J nr 73
Guzowscy nr 74

18.00 - 18.30
Rochon nr 75
Jagodzińscy W nr 76
Jagodziński R nr 76
Kaniowscy nr 77
Szymańska B nr78
Szymańska M nr 78

18.30 - 19.00
Budka K nr 79
Budka A nr 79
Jankowscy nr 80
Gierej A nr 81
Sołowiej nr 82
Moczulscy nr 83

Po liturgii - adoracja dla chętnych

                                                                 KRÓLEWO
                                                          28 - 30.03.2013 r.

Wielki Czwartek (godz. adoracji 17.00 - 22.00)

17.00 - 17.30
Myśliwczyk S  Nr 1
Myśliwczyk R  Nr 1
Gawrońscy Nr 3
Myśliwczyk Nr 3

17.30 - 18.00
Sałaccy  H Nr 5
Rogiewicz Nr 7
Erber A      
Liczbarowicz Nr 8

18.00 - 18.30
Narewska W Nr 8
Kubaccy Nr 8/1
Dudkowscy Nr 8/2
Kogga Nr 8a/3

18.30 - 19.00
Suska Nr 8a/4
Narewscy Nr 8b/1
Ziarek Nr 8b/2
Zdunek Nr 8b/3

19.00 - 19.30
Zdunek Nr 8b/3
Kubacka Nr 8b/4
Wawrzyniak Nr 9
Giemza Nr 10

19.30 - 20.00
Laskowscy H Nr  11
Mroczek Nr 12/1a
Brdak Nr 12/1b
Falkowscy Nr 12/3

20.00 - 20.30
Nowaccy Nr 12/4
Gdyk Nr 14
Węgrzyn Nr 14/A
Sałacki Nr 16

20.30 - 21.00
Sałacka Nr 17
Brdak Nr18
Zemło Nr 19
Pawliszyn Nr 20

21.00 - 21.30
Dmowska Nr21
Dmowscy Nr 21/A
Dudkowscy  L Nr 22
Dudkowski M Nr 22

21.30 - 22.00
Sosnowscy  Z Nr 23
Sosnowscy D Nr 23
Pawluk Nr 24
Kołakowscy Nr 25
       (Młodzież)

Wielki Piątek (10.00 - 17.00)
10.00 - 10.30
Grędzińscy Nr 26
Węgrzyn Nr 27
Gosik D Nr 28
Węgrzyn J Nr 28

10.30 - 11.00
Szymborscy Nr 29
Michałowscy Nr 30
Klepczyk Nr 31
Dudkowscy Nr 33

11.00 - 11.30
Grędzińscy Nr 34
Kowalscy Nr 35
Samotyjak Nr 37
Szocik Nr 38

11.30 - 12.00
Sałacka Nr 40
Szuba Nr 40
Arciszewscy Nr 41
Raczkowscy Nr 43

12.00 - 13.30
Kupa Nr 44
Ferster Nr 46/A
Wasiłowska Nr 46
Kwiatek Nr 47

13.30 - 14.00
Oleksa Nr 48
Oleksa Nr 49
Pawlak H Nr 50
Wawrzyniak Nr 51

14.00 - 14.30
Dudkowscy Nr 52
Ducka Nr 53
Białek Nr 53
Felka Nr 55

14.30 - 15.00
Lisowscy Nr 55a
Gapska Nr 56
Błaszczak Nr 57
Raczkowscy Nr58

15.00 - 15.30
Michałowscy A  Nr 59
Michałowscy   M Nr 59
Prokopowicz  S Nr 60
Prokopowicz E Nr 60

15.30 - 16.00
Bobrowicz Nr 60
Matysiak Nr 61
Rędzio D Nr 62
Szczurowscy Nr 63

16.00 - 16.30
Barszcz Nr 68
Tuodzieccy Nr 69
Drobiszewscy Nr 70
Siedliski Nr 72

16.30 - 17.00
Giszczak Nr 73
Barszcz Wiesł Nr 71
Kisiel  A Nr 39
Rogiewicz Kam

Wieli Piątek (17.00 - 22.00)
17.00 -17.30
Rogiewicz Krz  Nr 7a
Michalik A  Nr 66
Rogiewicz K
Baniuszewicz K Nr 64

17.30 -18.00
Lisowski D Nr 67
Rędzio
Raczkowski M
Lisowski J Nr 65
Dudkowski J

18.00 - 18.30
Myśliwczyk S  Nr 1
Myśliwczyk R  Nr 1
Gawrońscy Nr 3
Myśliwczyk Nr 3
Sałaccy  H Nr 5
Rogiewicz Nr 7
Erber A
Liczbartowicz Nr 8
Narewska W Nr 8
Kubaccy Nr 8/1
Dudkowscy Nr 8/2
Kogga Nr 8a/3
Suska Nr 8a/4

18.30 - 19.00
Narewscy Nr 8b/1
Ziarek Nr 8b/2
Zdunek Nr 8b/3
Kubacka Nr 8b/4
Wawrzyniak Nr 9
Giemza Nr 10
Laskowscy H Nr  11
Laskowscy S Nr 11
Mroczek Nr 12/1a
Brdak Nr 12/1b
Falkowscy Nr 12/3
Nowaccy Nr 12/4
Gdyk Nr 14

19.00 - 19.30
Węgrzyn Nr 14/A
Sałacki Nr 16
Sałacka Nr 17
Brdak Nr18
Zamło Nr 19
Pawliszyn Nr 20
Dmowska Nr21
Dmowscy Nr 21/A
Dudkowscy  L Nr 22
Dudkowski M Nr 22
Sosnowscy  Z Nr 23
Sosnowscy D Nr 23

19.30 - 20.00
Pawluk Nr 24
Kolakowscy Nr 25
Grędzińscy Nr 26
Węgrzyn Nr 27
Gosik D Nr 28
Węgrzyn J Nr 28
Szymborscy Nr 29
Michałowscy Nr 30
Klepczyk Nr 31
Dudkowscy Nr 33
Grędzińscy Nr 34
Kowalscy Nr 35

20.00 - 20.30
Samotyjak Nr 37
Szocik Nr 38
Sałacka Nr 40
Szuba Nr 40
Arciszewscy Nr 41
Raczkowscy Nr 43
Kupa Nr 44
Ferster Nr 46/A
Ferster Nr 46/A
Wasiłowska Nr 46
Kwiatek Nr 47
Oleksa Nr 48

20.30- 21.00
Oleksa Nr 49
Pawlak H Nr 50
Wawrzyniak Nr 51
Dudkowscy Nr 52
Ducka Nr 53
Białek Nr 53
Felka Nr 55
Lisowscy Nr 55a
Gapska Nr 56
Błaszczak Nr 57
Raczkowscy Nr58
Michałowscy A  Nr 59

21.00 - 21.30
Michalowscy   M Nr 59
Prokopowicz  S Nr 60
Prokopowicz E Nr 60
Bobrowicz Nr 60
Matysiak Nr 61
Rędzio D Nr 62
Szczurowscy Nr 63
Barszcz Nr 68
Tuodzieccy Nr 69
Drobiszewscy Nr 70
Siedliski Nr 72
Giszczak Nr 73

21.30 - 22.00
Barszcz Wiesł Nr 71
Kisiel  A Nr 39
Rogiewicz Kam
Rogiewicz Krz  Nr 7a
Michalik A  Nr 66
Rogiewicz K
Baniuszewicz K Nr 64
Lisowski D Nr 67
Rędzio
Raczkowski M
Lisowski J Nr 65
Dudkowski J

Wielka sobota
(Kalnik godz. 18.30 - 19.00 - cała miejscowość Królewo) 

Kwitajny. 
28 - 30.03.2013 r.

Wielki Czwartek (godz. adoracji 18.30 - 22.00)

18.30 - 19.00
(Zielno)
Lender   A nr 2
Wiśniewscy nr 2
Jasińska nr 2A
Kalinowscy nr 2/2
Domonik nr 3A
Tyliccy nr 5
Głowacka nr 6A
Gnatowscy nr 6A
Walczak K nr 6B
Walczak D nr 6B
Maliszewscy nr 7
Maliszewska L nr 7
Walczak M nr 7B
Stroka nr 9/1
Lender T nr 9/2
Jankowska nr 9/3
Ignaciuk nr 9/4
Hałuszko nr 3

19.00 - 19.30
Januszkiewicz Nr
Kowalscy D Nr 3
Pawęska  Nr 4/1
Riopka  Nr 4/2
Hulaniccy Nr 5
Hulanicka M Nr 5/1
Huszcza Nr 5a/1
Huszcza Nr 5a/2
Rudek Nr 5/2
Kulot Nr 5/3
Zawalich Nr 5/3
Mirys Nr 5/5

19.30 - 20.00
Wiśniewscy Nr 5/6
Biernaccy Nr 6/1
Stempień Nr 6/1
Dziemidowicz H Nr9/1
Maly Nr9/2
Futrak Nr 9/2
Felka  Nr9/3
Dziemidowicz  Nr 9/4
Poduszek Nr 10
Tomaszewsccy  Nr 10/1
Tomaszewsccy Nr 10/1
Walczak Nr 10/2

20.00 - 20.30
Figureficz Nr 10/4
Bereżańscy Nr11/1
Robak Nr11
Dziemidowicz 11/2
Domaradzccy Nr11/3
Frel Nr 12/1
Dziemidowicz  Nr 12/2
Domaradzki Nr 12/3
Kaczmarczyk  Nr 13a
Maziarz  Nr 13/A
Łukaszewicz  Nr 13 A
Wiszniewska E  Nr 13/B


20.30 - 21.00
Kurek  Nr 13/C
Kuta Nr 14/1
Pycka Nr 14/2
Suwińska Nr 15/3
Hepner Nr 15/4
Dziemidowicz  Nr 15/5
Skierscy Nr 15/7
Gieraz Nr 15/8
Klat Nr 15/9
Wojciechowscy Nr 15/10
Łazowscy  Z.H Nr 16/1
Kowalscy  J.M Nr 16/2

21.00 - 21.30
Łozowscy J Nr 17
Karulewwscy A Nr 17/1
Karulewscy K Nr 17/1
Rosiak Nr 18/1
Guzowscy W Nr 19/1
Guzowscy Ł Nr 19/1
Waręccy Nr 19/2
Klusek Nr 19/3
Włodarczyk  Nr 19/3
Wrońska Nr 20/1
Stanisławska Nr 20/2
Rzepecki Nr 20/3

21.30 - 20.00
Ludwikowski Nr 22/2
Oskroba  Nr 22/2
Hulanicka D  Nr 22/3
Zborowscy    Nr 24
Duch   Nr 24/2
Wiatr   Nr 26/1
Walczak M  Nr 26/3
Mróżek Nr 18/3
Hulanicki K
Ziembal  H Nr 25/2
Felka E  Nr 15/2

Wielki Piątek (10.00 - 17.30)

10.00 - 10.30
Januszkiewicz Nr 3
Kowalscy D Nr 3
Pawęska  Nr 4/1


10.30 - 11.00
Riopka  Nr 4/2
Hulaniccy Nr 5
Hulanicka M Nr 5/1

11.00 - 11.30
Huszcza Nr 5a/1
Huszcza Nr 5a/2
Rudek Nr 5/2

11.30 - 12.00
Kulot Nr 5/3
Zawalich Nr 5/3
Mirys Nr 5/5

12.00 - 12.30
Wiśniewscy Nr 5/6
Biernaccy Nr 6/1
Stempień Nr 6/1

12.30 - 13.00
Dziemidowicz H Nr9/1
Maly Nr9/2
Futrak Nr 9/2

13.00 - 13.30
Felka  Nr9/3
Dziemidowicz  Nr 9/4
Poduszek Nr 10
Tomaszewsccy  Nr 10/1

13.30 - 14.00
Tomaszewsccy Nr 10/1
Walczak Nr 10/2
Figureficz Nr 10/4
Bereżańscy Nr11/1

14.00 - 14.30
Robak Nr11
Dziemidowicz 11/2
Domaradzccy Nr11/3
Frel Nr 12/1

14.30 - 15.00
Dziemidowicz  Nr 12/2
Domaradzki Nr 12/3
Kaczmarczyk  Nr 13a
Maziarz  Nr 13/A

15.00 -15.30
Łukaszewicz  Nr 13 A
Wiszniewska E  Nr 13/B
Kurek  Nr 13/C
Kuta Nr 14/1

 

15.30 -16.00
Pycka Nr 14/2
Suwińska Nr 15/3
Hepner Nr 15/4
Dziemidowicz  Nr 15/5

16.00 - 16.30
Skierscy Nr 15/7
Gieraz Nr 15/8
Klat Nr 15/9
Wojciechowscy Nr 15/10

16.30 - 17.00
Kowalscy  J.M Nr 16/2
Łozowscy J Nr 17
Karulewwscy A Nr 17/1
Karulewscy K Nr 17/1

 17.00 - 17.30
(Zielno)
Lender   A nr 2
Wiśniewscy nr 2
Jasińska nr 2A
Kalinowscy nr 2/2
Domonik nr 3A
Tyliccy nr 5
Głowacka nr 6A
Gnatowscy nr 6A
Walczak K nr 6B
Walczak D nr 6B
Maliszewscy nr 7
Maliszewska L nr 7
Walczak M nr 7B
Stroka nr 9/1
Lender T nr 9/2
Jankowska nr 9/3
Ignaciuk nr 9/4
Hałuszko nr 3

Wieli Piątek (18.30 - 22.00)
18.30 - 19.00

Rosiak Nr 18/1
Guzowscy W Nr 19/1
Guzowscy Ł Nr 19/1
Waręccy Nr 19/2

19.00 - 19.30
Klusek Nr 19/3
Włodarczyk  Nr 19/3
Wrońska Nr 20/1
Stanisławska Nr 20/2

19.30 -20.00
Rzepecki Nr 20/3
Ludwikowski Nr 22/2
Oskroba  Nr 22/2
Hulanicka D  Nr 22/3

20.00 - 20.30
Zborowscy    Nr 24
Duch   Nr 24/2
Wiatr   Nr 26/1
Walczak M  Nr 26/3

20.30 - 21.00
Mróżek Nr 18/3
Hulanicki K
Ziembal  H Nr 25/2
Felka E  Nr 15/2

 
21.00 - 21.30
Młodzież

21.30 - 22.00
Żywy Różaniec
     

Wielka sobota (Kalnik godz. 18.30 - 19.00  - cała miejscowość Kwitajny i Zielno) 

Ks. Proboszcz Piotr Miśkowicz

 

 

V Niedziela Wielkiego Postu

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Kalniku, Królewie i w Kwitajnach.
 2. Bardzo serdecznie dziękuję tym Parafianom, którzy godnie przeżyli rekolekcje wielkopostne, za skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, oraz za wszelką pomoc duchową, rzeczową i materialną.
 3. Dziękuję serdecznie Pani Małgorzacie Sokołowskiej i Pani Iwonie Derewońko z Kalnika za przygotowanie posiłków dla księży posługujących w konfesjonałach. 
 4. We wtorek uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Wszystkim, którym patronuje św. Józef gratulują i życzę wielu łask Bożych za wstawiennictwem św. Józefa.
 5. Zapraszam na ostatnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej w tym wielkim poście przed wieczornymi Mszami św.: w środę w Królewie, w czwartek w Kalniku i w piątek w Kwitajnach. Nabożeństwo poprowadzą członkinie Żywego Różańca.
 6. "Gorzkie Żale" śpiewamy w każdą niedzielę przed Mszą świętą  w Królewie, Kalniku i Kwitajnach.
 7. Za tydzień niedziela Palmowa upamiętniająca uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Proszę zabrać na niedzielną liturgię palmy.
 8. Osoby chętne do przygotowania liturgii triduum paschalnego proszę o zgłoszenie się do mnie w najbliższych dniach.
 9. Na pierwszej stronie biuletynu oraz na stronie internetowej naszej  parafii znajduje się program trzydniowej, majowej pielgrzymki do Strzelna, Lichenia i Częstochowy.  Zachęcam do zapoznania się i wspólnego pielgrzymowania. 
 10. Zachęcam również do nabywania biuletynu parafialnego w którym znajdują się dzisiejsze informacje. 

IV Niedziela Wielkiego Postu

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Kalniku, Królewie i w Kwitajnach.
 2. Również bardzo serdecznie dziękuję Pani Jadwidze Szocik z Królewa, Pani Krystynie Krasińskiej - katechetce z Kalnika, Pani Agnieszce Furtak z Kwitajn oraz dzieciom za przygotowania i poprowadzenie pięknie drogi krzyżowej w minionym tygodniu. 
 3. We wtorek w Kalniku i w środę w Królewie nie będzie wieczornej Mszy św.
 4. Od czwartku rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne. Trwać będą do soboty włącznie. Program rekolekcji znajduje sie na I stronie Biuletynu Parafialnego Szkaplerzna oraz na stronie internetowej. Rekolekcje poprowadzi ks. Sławomir Nita z Pasłęka. W pierwszy dzień rekolekcji w Kalniku spotkanie z dziećmi o godz. 18.40, natomiast z młodzieżą po wieczornej Eucharystii. W piątek Msze św. poprzedzimy rozważaniem drogi krzyżowej Pana Jezusa. Również w piątek od godz. 14.00 odwiedziny chorych po uprzednim zgłoszeniu w zakrystii (do czwartku). Na sobotę proszę o pomoc Panie z Kwitajn w przygotowaniu posiłków dla księży spowiedników. Również zwracam się z prośbą do życzliwych parafian o pomoc w zorganizowaniu "stołu rekolekcyjnego". W czwartek i piątek ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na funkcjonowanie parafii oraz przygotowanie rekolekcji, natomiast ofiary z soboty zostaną przekazanie księdzu rekolekcjoniście za trud głoszenia Słowa Bożego.
 5. W tym tygodniu przedstawiciele parafii rozpoczną jak co miesiąc zbieranie ofiar na potrzeby budowlane parafii. Mieszkańców kolonie z Kalnika proszę o składanie ofiar indywidualnie do mnie lub do Pana Lucjana. Przy tej okazji proszę złożyć ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu.   
 6. Pielgrzymkę do Lichenia i Częstochowy zaplanowałem od 21 do 23 maja b. r. Koszt wyjazdu 390 złotych. Szczegółowy plan podam w następną niedzielę.  
 7. Zachęcam do nabywania biuletynu parafialnego w którym znajdują się wszystkie dzisiejsze informacje. 

                                  PROGRAM  REKOLEKCJI  WIELKOPOSTNYCH

                                                    14 – 16 marca 2013 roku


CZWARTEK
Królewo 16.00 - Msza św. z nauką ogólną
Kwitajny 17.30 - Msza św. z nauką ogólną
Kalnik 18.40 - Nauka dla dzieci
          19.00 - Msza św. z nauką ogólną
           Po Mszy św. - Nauka dla młodzieży 

PIĄTEK
Królewo 16.00 - Droga Krzyżowa
                        Msza św. z nauką ogólną
Kwitajny 17.30 - Droga Krzyżowa 
                        Msza św. z nauką ogólną
Kalnik 19.00 - Droga Krzyżowa 
                     
Msza św. z nauką ogólną

SOBOTA

Królewo 9.30 - Msza św. z nauką ogólną
            16.00 - Msza św. z nauką ogólną
Kwitajny 11.00 - Msza św. z nauką ogólną
            
17.30 - Msza św. z nauką ogólną
Kalnik 12.30 - Msza św. z nauką ogólną  
         19.00 - Msza św. z nauką ogólną

                                                            SPOWIEDŹ ŚW.

                                          w sobotę
, na pół godziny przed każdą Mszą św.
                                                      Królewo: 09.00, 15.30
                                                      Kwitajny: 10.30, 17.00
                                                      Kalnik: 12.00, 18.30

III Niedziela Wielkiego Postu

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń: w Kalniku, Królewie i Kwitajnach.
 2. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.
 3. Przypomnienie intencja dla Żywego Różańca na miesiąc marzec: "O dobre przygotowanie się do świąt Wielkanocnych dla wszystkich Parafian"
 4. Przypominam, że Msze św. w dni powszednie odprawiane będą o godzinie 17.00 w znanym porządku.
 5. We wtorek nie będzie wieczornej Mszy św. w Kalniku.
 6. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiamy przed wieczornymi Mszami św.: w środę w Królewie, w czwartek w Kalniku i w piątek w Kwitajnach.
 7. "Gorzkie Żale" śpiewamy w każdą niedzielę przed Mszą świętą  w Królewie, Kalniku i Kwitajnach.
 8. W dniach od 30 września do 07 października 2013 r. zaplanowana jest pielgrzymka do Fatimy oraz do Santiago de Compostela (Portugalia i Hiszpania). Szczegółowy program znajduje się na I stronie biuletynu parafialnego, oraz na stronie internetowej. Chęć uczestnictwa można zgłaszać do 28 kwietnia. Przy zapisywaniu się należy wpłacić 500 złoty zaliczki.  Koszt całkowity pielgrzymki wynosi 3490 + 70 euro.
 9. Dla tych którzy chcieliby pielgrzymować po kraju w niedługim czasie podam istotne informacje.   
 10. Życzę wszystkim spokojnej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
2011 Ogłoszenia .
Powered by Joomla 1.7 Templates