III Niedziela Wielkanocna 2020 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kalniku i Kwitajnach.
 2. Dziś ostatnia niedziela miesiąca taca budowlana. Za złożone ofiary serdecznie dziękuję.
 3. Dziś Niedziela Biblijna inaugurująca Tydzień Biblijny w Kościele w Polsce! Jeśli to możliwe - w naszych domach i rodzinach przed posiłkiem - odczytajmy fragment Pisma świętego i ucałujmy księgę Biblii na znak szacunku i miłości.
 4. We wtorek w Kalniku nie będzie wieczornej Mszy św.
 5. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek miesiąca. Przypominam, że zgodnie z prawem kościelnym niemożność przyjęcia Komunii św. z racji epidemii wtym dniu, nie przerywa ciągłości powyższych praktyk. Należy tylko później uzupełnić brakujące miesiące. Msza święta i nabożeństwo pierwszo piątkowe tylko w Kwitajnach o godz. 17.00. Nie będę też odwiedzał chorych w tym dniu.
 6. Uroczystość NMP Królowej Polski liturgicznie przeniesiono na sobotę 2 maja. Msza św. w Kalniku o godz. 17.00 (czyli bez zmian).
 7. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych.
 8. Intencja dla Żywego Różańca na miesiąc maj:
  "Błagalna o ustanie pandemii".
 9. Za tydzień: Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna Tydzień modlitw o powołania.
 10. Zbliżają się uroczystości majowe. Proszę o wywieszenie flag kościelnych i państwowej.
 11. W tym tygodniu i w następnym są wolne intencje mszalne. Zachęcam do zamawiania Mszy św. i przychodzenia na modlitwę.
 12. Uroczystość I Komunii św. została przełożona na czas powakacyjny. Będę w kontakcie z rodzicami dzieci i w miarę rozwoju sytuacji ustalimy kwestię przygotowania.
 13. Życzę błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.

Niedziela Bożego Miłosierdzia 2020 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kalniku i Kwitajnach.
 2. Dziś niedziela Bożego Miłosierdzia. W naszej Parafii w Królewie uroczystość odpustowa. Porządek Mszy św. taki jak w każdą niedzielę.
 3. Na Mszę św. do kościała parafialnego według n/w wskazań morze przychodzić do 20 osób.
 4. Bardzo serdecznie dziękuję za wpłacone ofiary na konto parafialne. Ofiary przekazane drogą bankową zostaną zaksięgowane w ofiarach rocznych składanych na potrzeby budowlane. W ten sposób można w bezpieczny sposób spełnić obowiązek utrzymania parafii. Dziękuję również za złożenie jałmużny wielkopostnej.
 5. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca taca budowlana. Proszę o większą ofiarność.
 6. W tym tygodniu Mszę św. będą sprawowanie tylko tam gdzie są zamówione  intencje. W tym tygodniu tylko w środę w Królewie.
 7. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości. Niech Bóg nam błogosław.   
  WSKAZANIA BISKUPA ELBLĄSKIEGO NA CZAS WIELKANOCNY [18 IV 2020]
 8. Liczba osób podczas nabożeństw. Od 20 kwietnia br. [poniedziałek] obowiązują nowe bardziej liberalne przepisy sanitarne, określające liczbę uczestników nabożeństw w kościołach. Odtąd liczbę uczestników ustalamy dzieląc wewnętrzną powierzchnię kościoła przez 15 [jedna osoba na 15 m²]. W tej liczbie mieszczą się: księża, wierni oraz obsługa nabożeństwa [organista, kościelny, ministranci]. Oprócz celebransa, wszyscy używają maseczek.
 9. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Zwalniam od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy do Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, tj.do niedzieli 24 maja br. włącznie, następujące osoby: chorych, zagrożonych chorobą, przebywających na kwarantannie, pracujących w niedzielę, starszych, nie czujących się dobrze, a także tych, dla których nie znajdzie się miejsce w świątyni [kan. 87 § 1 oraz 1245 KPK].
 10. Transmisje nabożeństw. Pozostających w domu zachęcam do korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych oraz internetowych Mszy i nabożeństw.
 11. Można udzielać chrztu i błogosławić małżeństwa, ale przy zachowaniu obowiązujących przepisów sanitarnych.
 12. Należy spowiadaćw stałych, wyznaczonych terminach. Dla bezpieczeństwa podczas spowiedzi kapłan i penitent korzystają z maseczek. W sytuacji zagrożenia chorobą lub śmiercią, gdy nie ma możliwości spowiedzi, należy wzbudzić żal za grzechy, motywowany miłością i szacunkiem wobec Boga. Taki żal, zwany doskonałym, gładzi grzechy. Później jednak, gdy będzie to możliwe, grzechy należy wyznać podczas spowiedzi.
 13. Niemożność przyjęcia Komunii św. w czasie epidemii w pierwszy piątek lub sobotę miesiąca, nie przerywa ciągłości powyższych praktyk. Należy tylko później uzupełnić brakujące miesiące.

Przepisy sanitarne, dotyczące liczby uczestników nabożeństw, odnoszą się także do Mszy pogrzebowej.

Niedziela Zmartwychwstania Chrystusa 2020 r.

 1. Przeżywamy największe i najważniejsze święta chrześcijańskie – Zmartwychwstanie Chrystusa. Składam Wszystkim Parafianom najserdeczniejsze życzenia: niech zmartwychwstały Pan błogosławi nam nieustannie, niech opromieni swoim blaskiem nasze codzienne życie.
 2. Serdecznie dziękuję za modlitwę, szczególnie w swoich domach i rodzinach w czasie Triduum Paschalnego i w ciągu całego tego czasu trwania pandemii. Dziękuję za modlitwy i indywidualne adoracje.
 3. Dziękuję za przygotowanie świątyń do Wielkiego Tygodnia i świąt. Dziękuję za dekoracje, kwiaty i przygotowanie bielizny ołtarzowej. Bardzo serdecznie dziękuję za pamięć i życzenia składane w Wielki Czwartek. Serdeczne Bóg zapłać!
 4. W dniu dzisiejszym Msze św. w następującym porządku: w Kalniku o godz. 7.30  i 12.00 w Królewie o godz. 9.00; i w Kwitajnach o 10.30.
 5. Do przyszłej niedzieli trwa oktawa Wielkiej Nocy. Z racji oktawy wielkanocnej w najbliższy piątek nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
 6. Jutro drugi dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym.
 7. W przyszłą niedziele uroczystość Bożego Miłosierdzia. Proszę, aby przynieść ze sobą skarbonki wielkopostne, które złożymy u stóp ołtarza, jako naszą wielkopostną jałmużnę.
 8. Również w tym dniu uroczystość odpustowa w Królewie. Porządek Mszy św. bez zmian.
 9. W związku z trwającą pandemią proszę stosować się do zaleceń państwowych.
 10. Życzę miłej, serdecznie atmosfery świątecznej i rodzinnej.

Niedziela Palmowa 2020 r.

 1. Dziś niedziela Palmowa upamiętniająca uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Błogosławieństwo palm odbywa się podczas każdej Mszy Św.
 2. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Kalniku, Królewie i w Kwitajnach.
 3. W tym tygodniu Msza św. w środę w Królewie.
 4. Liturgia Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) tylko w Kalniku o godz. 17.00. 
 5. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Na Liturgii Wieczerzy Pańskiej będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii oraz za dar Kapłaństwa. (Można złożyć na ołtarzu w tym dniu pojedynczy skromny kwiatek - jako wyraz dziękczynienia i umiłowania Eucharystii przez wiernych po liturgii słowa). 
 6. Wielki Piątek to dzień śmierci Chrystusa. Liturgia Męki Pańskiej zostanie odprawiona tylko w Kalniku o godz. 17.00. W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły.
 7. Liturgia Wigilii Paschalnej również tylko w Kalniku o godz. 17.00.  W sobotę proszę zabrać świecę.
 8. W Wielką Sobotę nie będzie błogosławieństwa pokarmów. W niedzielę przed Wielkanocnym Śniadaniem bardzo proszę, aby głowa rodziny dokonała tej czynności. Można posłużyć się modlitwami zawartymi na pierwszej stronie biuletynu parafialnego, bądź na naszej stronie internetowej. Tekst został zamieszczony poniżej dzisiejszych ogłoszeń.
 9. Rezurekcja w Niedzielę Wielkanocną będzie sprawowana o godz. 7.30 w Kalniku. Nie będzie procesji wokół kościoła. Pozostałe Msze św. w pierwszy dzień świąt w porządku niedzielnym.
 10. W drugi dzień świąt Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym.
 11. Na Mszę św. proszę aby przychodziła rodzina, która ma zamówioną intencje mszalną.
 12. W minionym tygodniu zmarł Pan Jan Łozowski z Kwitajn. Pogrzeb we wtorek o godz. 10.00 w kościele w Kwitajnach.
 13. Dobrego, spokojnego przygotowania do świąt Zmartwychwstania Chrystusa.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
 
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

"Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was."
(1 Tes 5, 16-18)
 
Albo:

"Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód
o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane." (Mt 6, 31 ab.32b-33)
 
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
 
Ojciec rodziny:

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Ogłoszenie dodatkowe.

Do 11 kwietnia we Mszach św. odprawianych w kościele
uczestniczą tylko osoby/rodziny, które zamówiły swoją intencję mszalną.
Pozostali biorą udział we Mszach św. za pomocą mass-mediów:
radia, telewizji, Internetu…

Dziękuję serdecznie osobom, które uczestnicząc wirtualnie we Mszy św.
składają też wirtualnie ofiarę na tacę na konto naszej parafii,
ponieważ na skutek wprowadzonego prawa parafie przez ponad miesiąc
pozbawione są jakichkolwiek środków materialnych koniecznych do funkcjonowania.
Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!!!

2011 Ogłoszenia.
Powered by Joomla 1.7 Templates