Niedziela Palmowa 2020 r.

 1. Dziś niedziela Palmowa upamiętniająca uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Błogosławieństwo palm odbywa się podczas każdej Mszy Św.
 2. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Kalniku, Królewie i w Kwitajnach.
 3. W tym tygodniu Msza św. w środę w Królewie.
 4. Liturgia Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) tylko w Kalniku o godz. 17.00. 
 5. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Na Liturgii Wieczerzy Pańskiej będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii oraz za dar Kapłaństwa. (Można złożyć na ołtarzu w tym dniu pojedynczy skromny kwiatek - jako wyraz dziękczynienia i umiłowania Eucharystii przez wiernych po liturgii słowa). 
 6. Wielki Piątek to dzień śmierci Chrystusa. Liturgia Męki Pańskiej zostanie odprawiona tylko w Kalniku o godz. 17.00. W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły.
 7. Liturgia Wigilii Paschalnej również tylko w Kalniku o godz. 17.00.  W sobotę proszę zabrać świecę.
 8. W Wielką Sobotę nie będzie błogosławieństwa pokarmów. W niedzielę przed Wielkanocnym Śniadaniem bardzo proszę, aby głowa rodziny dokonała tej czynności. Można posłużyć się modlitwami zawartymi na pierwszej stronie biuletynu parafialnego, bądź na naszej stronie internetowej. Tekst został zamieszczony poniżej dzisiejszych ogłoszeń.
 9. Rezurekcja w Niedzielę Wielkanocną będzie sprawowana o godz. 7.30 w Kalniku. Nie będzie procesji wokół kościoła. Pozostałe Msze św. w pierwszy dzień świąt w porządku niedzielnym.
 10. W drugi dzień świąt Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym.
 11. Na Mszę św. proszę aby przychodziła rodzina, która ma zamówioną intencje mszalną.
 12. W minionym tygodniu zmarł Pan Jan Łozowski z Kwitajn. Pogrzeb we wtorek o godz. 10.00 w kościele w Kwitajnach.
 13. Dobrego, spokojnego przygotowania do świąt Zmartwychwstania Chrystusa.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
 
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

"Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was."
(1 Tes 5, 16-18)
 
Albo:

"Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód
o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane." (Mt 6, 31 ab.32b-33)
 
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
 
Ojciec rodziny:

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Ogłoszenie dodatkowe.

Do 11 kwietnia we Mszach św. odprawianych w kościele
uczestniczą tylko osoby/rodziny, które zamówiły swoją intencję mszalną.
Pozostali biorą udział we Mszach św. za pomocą mass-mediów:
radia, telewizji, Internetu…

Dziękuję serdecznie osobom, które uczestnicząc wirtualnie we Mszy św.
składają też wirtualnie ofiarę na tacę na konto naszej parafii,
ponieważ na skutek wprowadzonego prawa parafie przez ponad miesiąc
pozbawione są jakichkolwiek środków materialnych koniecznych do funkcjonowania.
Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!!!

V Niedziela Wielkiego Postu 2020 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. Od 25 marca do 11 kwietnia zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia dotyczące zgromadzeń religijnych. Jednorazowo we Mszy św. może uczestniczyć do 5 osób! (nie licząc księdza).Dlatego proszę o udział we Mszach św. tylko osoby/rodziny, które zamówiły swoje intencje mszalne.
 3. Mszę święte będą odprawiane w znanym porządku i tylko w tych miejscowościach, w których zostały zamówione intencje mszalne.
 4. W tym tygodniu Msze św. tylko w środę w Królewie i w czwartek w Kalniku.
 5. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Nabożeństwa i odwiedziny chorych odwołane. 
 6. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia.

WSKAZANIA BISKUPA ELBLĄSKIEGO [24 marca 2020]

 1. Zgromadzenie liturgiczne [np. Msza św., pogrzeb] zgodnie z przepisami sanitarnymi obowiązującymi od 25 marca br., nie może przekroczyć pięciu osób, nie licząc księdza i obsługi.
 2. W związku z powyższym, zwalniam katolików diecezji elbląskiej i przebywających na jej terenie z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. do dnia 11 kwietnia br. [dyspensa kan. 87 § 1 oraz 1245 KPK]. Polecam, aby dla dobra własnego i bliskich przez czas epidemii modlić się i pozostawać w domu.
 3. Chrzest zdrowego dziecka należy odłożyć na późniejszy termin. W przypadku dziecka chorego należy wezwać księdza.
 4. Pierwsza Komunia św. i bierzmowanie będą udzielane dopiero po przejściu głównej fali epidemii. Nie sposób dziś określić termin tych uroczystości.
 5. Może okazać się niemożliwą spowiedź przed Wielkanocą. Obowiązek ten trzeba będzie odłożyć na później, gdy minie zagrożenie epidemią. W sytuacji granicznej, zagrożenia chorobą lub śmiercią, gdy nie ma możliwości spowiedzi, należy wzbudzić żal za grzechy, motywowany miłością i szacunkiem wobec Boga. Taki żal, zwany doskonałym, gładzi wszystkie grzechy. Później jednak grzechy należy wyznać podczas spowiedzi.
 6. Komunia święta:
  - nie wolno nakazywać przyjmowania Komunii św. na rękę
  - nie wolno też zabraniać przyjmowania Komunii św. na rękę
  W czasie epidemii zachęcam do przyjmowania Komunii św. na rękę. Proszę księży, aby przed komunią dali następujący komentarz: Do Komunii św. najpierw podchodzą ci, którzy przyjmują ją na rękę. Później ci, którzy przyjmują komunię do ust.

 7. Pogrzeb – należy dostosować się do obowiązujących przepisów sanitarnych, nawet jeśli wskażą, że pogrzeb ma się odbywać tylko od bramy cmentarza do grobu. Msza św. w intencji zmarłego może być odprawiona w dniu pogrzebu, bez wprowadzania trumny do kościoła.
 8. Papież Franciszek udziela na czas epidemii odpustu zupełnego następującym osobom:

I. zarażonym koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, pracownikom służby zdrowia, rodzinom osób chorych.

II. umierającym, zwłaszcza gdy nie mogli wyspowiadać się i przyjąć sakramentu namaszczenia chorych oraz Komunii św. w formie Wiatyku.

III. modlącym się przed Najświętszym Sakramentem, odprawiającym także w warunkach domowych: Drogę Krzyżową, różaniec, czytającym przez pół godziny Pismo Święte.

Warunkiem uzyskania odpustu jest modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyznanie wiary, choćby w formie skróconej i spontanicznej np. Wierzę w Ciebie Chryste.

9.   Liturgia Wielkiego Tygodnia:

* NIEDZIELA PALMOWA

- rezygnujemy z procesji w kościele i poza kościołem

- poświecenie palm tylko znakiem krzyża, bez wody święconej

* WIELKI CZWARTEK

- Msza Krzyżma w katedrze św. Mikołaja w Elblągu - bez udziału księży i wiernych

- poświęcenie olejów: krzyżma, chorych, katechumenów

- Msza Wieczerzy Pańskiej wieczorem - bez obrzędu obmycia nóg i bez procesji do tzw. Ciemnicy [Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum], nie ma adoracji po nabożeństwie

* WIELKI PIĄTEK

- Liturgia Męki Pańskiej – nie ma adoracji krzyża przez ucałowanie, nie ma procesji do tzw. Grobu Pańskiego [Najświętszy Sakrament pozostaje nadal w tabernakulum], nie ma adoracji po nabożeństwie

- do modlitwy powszechnej dodajemy specjalne wezwanie związane z epidemią

* WIELKA SOBOTA

- nie ma poświęcenia pokarmów w kościele, przed kościołem, czy też na tzw. dojazdach

- zapewne będą transmisje telewizyjne i internetowe błogosławienia pokarmów; trzeba do nich dołączyć w warunkach domowych

- Liturgia Wigilii Paschalnej [wieczorem] – nie rozpalamy ognia przed kościołem, nie ma procesji z paschałem, liturgia zaczyna się od zapalenia paschału i orędzia wielkanocnego

* NIEDZIELA WIELKANOCNA

- nie ma procesji rezurekcyjnej

- śniadanie wielkanocne rozpoczynamy w domach od zapalenia świecy ustawionej na stole oraz modlitwy Ojcze nasz, wówczas głowa rodziny wypowiada słowa: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!, a pozostali odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

10. Zachęcam do korzystania z transmisji Mszy św. i nabożeństw w mediach.

Proszę wszystkich o cierpliwość i życzliwość wzajemną. W ten sposób przetrwajmy trudne dni [por. Ef 5, 16].

+Jacek Jezierski – biskup elbląski

 

IV Niedziela Wielkiego Postu 2020 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. W związku z zagrożeniem koronawirusem Biskup Elbląski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do końca marca. Pozostających w domu zachęcamy do korzystania z transmisji radiowej, telewizyjnej lub internetowej niedzielnej Mszy św.
 3. Msze św. w niedziele będą odprawiane o stałych godzinach w maksymalnie skróconym czasie  (30 minut). „Gorzkie żale” śpiewamy tylko w Kalniku 15 minut przed Eucharystią. 
 4. W tym tygodniu Mszy św. o godzinie 17.00 w znanym porządku.
 5. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w intencji ustania pandemii o godz. 17.00 w środę w Królewie, w czwartek w Kalniku i w piątek w Kwitajnach.
 6. Rekolekcje parafialne zostały odwołane. Przyjęte intencje mszalne zostaną odprawione w innym podanym terminie. Jest to pierwszy wolny termin. Gdyby wyznaczony termin nie odpowiadał komuś proszę o konsultacje.  
 7. Dzień spowiedzi zostanie przeprowadzony w sobotę, w następującym porządku: Msza św. i okazja do spowiedzi w Kalniku o godz. 09.00 i 12.00, w Królewie o 10.00 i w Kwitajnach o godz. 11.00. 
 8. Liturgia Triduum Paschalnego tylko w Kalniku o godzinie 17.00 i w skróconej formie.
 9. Proszę wszystkich o rozwagę i odpowiedzialność. Pamiętajmy o codziennej modlitwie w swoich domach.
 10. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
2011 Ogłoszenia.
Powered by Joomla 1.7 Templates