IV Niedziela Wielkiego Postu 2020 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. W związku z zagrożeniem koronawirusem Biskup Elbląski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do końca marca. Pozostających w domu zachęcamy do korzystania z transmisji radiowej, telewizyjnej lub internetowej niedzielnej Mszy św.
 3. Msze św. w niedziele będą odprawiane o stałych godzinach w maksymalnie skróconym czasie  (30 minut). „Gorzkie żale” śpiewamy tylko w Kalniku 15 minut przed Eucharystią. 
 4. W tym tygodniu Mszy św. o godzinie 17.00 w znanym porządku.
 5. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w intencji ustania pandemii o godz. 17.00 w środę w Królewie, w czwartek w Kalniku i w piątek w Kwitajnach.
 6. Rekolekcje parafialne zostały odwołane. Przyjęte intencje mszalne zostaną odprawione w innym podanym terminie. Jest to pierwszy wolny termin. Gdyby wyznaczony termin nie odpowiadał komuś proszę o konsultacje.  
 7. Dzień spowiedzi zostanie przeprowadzony w sobotę, w następującym porządku: Msza św. i okazja do spowiedzi w Kalniku o godz. 09.00 i 12.00, w Królewie o 10.00 i w Kwitajnach o godz. 11.00. 
 8. Liturgia Triduum Paschalnego tylko w Kalniku o godzinie 17.00 i w skróconej formie.
 9. Proszę wszystkich o rozwagę i odpowiedzialność. Pamiętajmy o codziennej modlitwie w swoich domach.
 10. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia.

III Niedziela Wielkiego Postu 2020 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. W związku z zagrożeniem koronawirusem Biskup Elbląski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. następującym kategoriom osób: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Dyspensa obowiązuje do końca marca. Pozostających w domu zachęcamy do korzystania z transmisji radiowej, telewizyjnej lub internetowej niedzielnej Mszy św.
 3. W związku z zagrożeniem koronawirusem przypominamy, że prawo Kościoła w Polsce zezwala na przyjmowanie Komunii św. na rękę. Wyciągamy lewą otwartą dłoń. Kapłan kładzie na nią Komunię św. Wówczas prawą dłonią bierzemy Ciało Pańskie do ust, spożywamy na miejscu i dopiero odchodzimy
 4. Do końca tygodnia nie będzie wieczornych Mszy św. Pod znakiem zapytania są też rekolekcje wiekopostne. W następną niedzielę podejmę decyzje związaną z rekolekcjami i spowiedzią przedświąteczną. Proszę również o rozwagę i odpowiedzialność w czasie kryzysu związanego z koronawirusem.
 5. Msze św. w niedziele będą odprawiane o stałych godzinach w maksymalnie skróconym czasie  (30 minut). By zbytnio nie przedłużać pobytu wiernych w kościele nie będzie „Gorzkich Żali” śpiewanych przed każdą Mszą św. –  odprawmy to nabożeństwo indywidualnie w domu.
 6. Troską o stan swojego zdrowia i zastosowanie środków prewencyjnych – są w pełni uzasadnione.
 7. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia.

II Niedziela Wielkiego Postu 2020 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. W dniu dzisiejszym przeżywamy Dzień Kobiet. Pamiętajmy o naszych mamach, babciach i drogich nam osobach. 
 3. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiamy przed wieczornymi Mszami św.: w środę w Królewie, w czwartek w Kalniku i w piątek w Kwitajnach o godz. 17.00, potem Msza św.
 4. "Gorzkie Żale" śpiewamy w każdą niedzielę 20 minut przed Mszą świętą  w Królewie, Kalniku i Kwitajnach. Zachęcam przede wszystkim dzieci i młodzież do uczestnictwa w nabożeństwach wiekopostnych.
 5. W piątek i sobotę nie będzie Mszy św. w Kwitajnach i Kalniku.
 6. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia.

I Niedziela Wielkiego Postu 2020 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. Składając przy kościele ofiarę do puszki w dniu dzisiejszym można wesprzeć misje.
 3. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.
 4. Przypomnienie intencja dla Żywego Różańca na miesiąc marzec: "W intencjach Ojca Świętego i Kościoła”.
 5. Od wtorku nabożeństwa będą sprawowane o godzinie 17.00 w znanym porządku.
 6. Spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w środę w Królewie i w czwartek w Kalniku o godz. 17.00. Bardzo proszę wszystkie dzieci o przybycie na modlitwę i spotkanie.  
 7. W tym tygodni przypada I piątek miesiąca. Odwiedziny chorych od godz. 09.00. Nabożeństwa I piątkowe: w Królewie o godz. 16.00; w Kwitajnach o 17.00 i w Kalniku o godz. 18.00.
 8. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiane będą przed wieczornymi Mszami św.: w środę w Królewie, w czwartek w Kalniku i w piątek w Kwitajnach o godz. 17.00, potem Msza św.
 9. "Gorzkie Żale" śpiewamy w każdą niedzielę 20 minut przed Mszą świętą  w Królewie, Kalniku i Kwitajnach. Zachęcam przede wszystkim dzieci i młodzież do uczestnictwa w nabożeństwach wiekopostnych.
 10. Jedną z form wypełnienia zaleceń Wielkiego Postu jest Jałmużna Wielkopostna, czyli ofiara składana na rzecz ubogich i potrzebujących, jako pieniądze zaoszczędzone dzięki wielkopostnym postanowieniom i wyrzeczeniom. Po Mszach św. można zabrać z ołtarza małą skarbonkę, do której przez Wielki Post będziemy w naszych domach, składać ofiary na Jałmużnę. Skarbonki te przyniesiemy do kościoła po świętach - w Niedzielę Miłosierdzia, a złożone pieniądze przeznaczymy na potrzeby najbardziej potrzebujących. Zachęcam do wypełnienia tej formy Wielkiego Postu. 
 11. Przypominam, że katolicy przez cały okres Wielkiego Postu nie organizują i nie uczestniczą w hucznych zabawach tanecznych i rozrywkowych. Bardzo proszę również aby w naszej parafii było widać że jest Wielki Post. By było więcej modlitwy, pracy i wzajemnej pomocy.
 12. Rekolekcje wielkopostne przeżywać będziemy od 26 do 28 marca. Rekolekcje poprowadzi ks. mgr Tomasz Śmigowski z Elbląga.
 13. W środę będziemy obchodzić święto św. Kazimierza Królewicza. Wszystkim Solenizantom składam serdeczne życzenia, błogosławieństwa Bożego.
 14. W niedzielę Dzień Kobiet. Pamiętajmy o naszych mamach, babciach i drogich nam osobach.  
 15. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia.

VI Niedziela Zwykła 2020

 1. Dziś VI Niedziela Zwykła w ciągu roku.
 2. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 3. W tym tygodniu nie będzie wieczornej Mszy św.
 4. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca, taca budowlana, proszę o większą ofiarność.
 5. Życzę miłej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
2011 Ogłoszenia .
Powered by Joomla 1.7 Templates