II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 2021r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.
 3. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Przypomnienie intencja dla ŻR: „O łaskę zdrowia, błogosł. Boże, dary Ducha św. dla księdza Proboszcza.
 4. Do 14 lutego br. Mszę św. będą sprawowane tylko w niedzielę, uroczystości czy święta. Nie będzie Mszy św. w dni powszednie.
 5. W środę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte z poświęceniem kadzidła, kredy i wody według porządku niedzielnego. Jest to zarazem Misyjny Dzień Dziecka - ofiary zbierane do puszki będą przeznaczone na ten cel.
 6. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna: Od 28.12 do 10.01.2021 kościołem opiekuj się Pani Teresa Lender, a od 11.01 do 24.01.2021 r. Pan Bogusław Dominik z Zielna.
 7. W związku z zagrożeniem epidemicznym kolęda - wizyta duszpasterska we wszystkich diecezjach Polski została odwołana lub przeniesiona na inny czas.

  Zwracam się do rodzin, którym dobro Parafii leży na sercu, aby pomimo braku spotkania z kapłanem w czasie wizyty duszpasterskiej, w miarę możliwości złożyli swoją rodzinną ofiarę na potrzeby Parafii, abyśmy w dalszym ciągu mogli prowadzić prace inwestycyjno-remontowe przy naszych kościołach. Ofiarę można złożyć przelewem na konto parafialne lub w kopercie podpisanej


  imieniem, nazwiskiem i adresem, tak by można było wszystkie wpłaty odnotować w kartotece parafialnej. Serdecznie dziękuję tym rodzinom i osobom, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy wspierały materialnie Parafię składając ofiary na bieżące jej funkcjonowanie. Niech Pan Bóg odpłaci za hojność i życzliwość!

  W związku z powyższy, proszę aby w Objawienie Pańskie zabrać z kościoła kredę i wodę święconą. Na odrzwiach wypisać imiona trzech króli oraz obecny rok. Odmówić całą rodziną modlitwę wspominając bliskich zmarłych oraz wodą pokropić mieszkanie, dom czy obejście.  

 8. Miłej i błogosławionej niedzieli.

Niedziela Świętej Rodziny 2020 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. Dziś jest ostatnia niedziela miesiąca taca budowlana, za złożone ofiary serdecznie dziękuję.
 3. Dziś Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Przed błogosławieństwem odmówimy modlitwę w intencji wszystkich rodzin naszej parafii, szczególnie tych, które przeżywają trudny czas.
 4. Zbliża się koniec roku. 31 grudnia zapraszamy o godz. 16.00 do Kalniku na dziękczynne nabożeństwo eucharystyczne, w czasie którego podziękujemy za dary i łaski otrzymane w minionym roku, będziemy błagać Boga o przebaczenie wszystkich naszych grzechów popełnionych indywidualnie i społecznie, a także prosić o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się nowy rok.
 5. W piątek 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze Święte według porządku niedzielnego. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Ciągle słyszymy o nowych konfliktach, które wybuchają w różnych miejscach świata. W czasie modlitwy o pokój módlmy się także o opamiętanie dla tych, którzy dla własnych interesów sieją niepokój i wywołują konflikty.
 6. W piątek odwiedziny chorych od godz. 13.00 z racji pierwszego piątku miesiąca.
 7. W przyszła niedziele zmiana tajemnic różańcowych. Intencja dla ŻR: „O łaskę zdrowia, błogosł. Boże, dary Ducha św. dla księdza Proboszcza.
 8. W związku z zagrożeniem epidemicznym kolęda - wizyta duszpasterska we wszystkich diecezjach Polski została odwołana lub przeniesiona na inny czas.

  Zwracam się do rodzin, którym dobro Parafii leży na sercu, aby pomimo braku spotkania z kapłanem w czasie wizyty duszpasterskiej, w miarę możliwości złożyli swoją rodzinną ofiarę na potrzeby Parafii, abyśmy w dalszym ciągu mogli prowadzić prace inwestycyjno-remontowe przy naszych kościołach. Ofiarę można złożyć przelewem na konto parafialne lub w kopercie podpisanej imieniem, nazwiskiem i adresem, tak by można było wszystkie wpłaty odnotować w kartotece parafialnej. Serdecznie dziękuję tym rodzinom i osobom, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy wspierały materialnie Parafię składając ofiary na bieżące jej funkcjonowanie. Niech Pan Bóg odpłaci za hojność i życzliwość!

 9. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna: Od dnia 14 do 27 grudnia 2020 r. (Boże Narodzenie) proszę aby dekoracją świąteczną i utrzymaniem porządku w kościele zajęły się następujące osoby: Agnieszka Lender, Monika Lebiecka, Halina Kalinowska, oraz Joanna Bartoszewska z Zielna. Od 28.12 do 10.01.2021 kościołem opiekuj się Pani Teresa Lender, a od 11.01 do 24.01.2021 r. Pan Bogusław Dominik z Zielna.
 10. Miłej i błogosławionej niedzieli.

IV Niedziela Adwentu 2020 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. Powoli kończy się Adwent. W dniu wczorajszym przeżyliśmy sakrament pokuty i pojednania. Zewnętrzne oznaki przygotowań, takie jak czystość naszych domów i mieszkań, przygotowania do wieczerzy wigilijnej, są ważne, lecz ważniejsza jest troska o duchowe przygotowanie, żeby Pan Jezus mógł się spotkać z nami w czystości naszych serc, uporządkowanych relacjach i pokoju wokół nas.
 3. We wtorek od godziny 11.00 odwiedziny chorych po uprzednim zgłoszeniu w zakrystii bądź telefonicznie.
 4. W środę w Królewie ostatnia Msza św. roratnia o godz. 06.00.
 5. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim zasiądziemy do wieczerzy, zadbajmy nie tylko o zachowanie tradycji postnego posiłku, lecz przede wszystkim, przez wspólną modlitwę, czytanie opisu narodzenia z Ewangelii św. Łukasza oraz łamanie się opłatkiem, stwórzmy w swoich domach przestrzeń, by Bóg mógł zagościć w naszym życiu. Msza św. tzw. Pasterka zostanie odprawiona w Królewie o godz. 21.00; w Kwitajnach o godz. 22.00 i w Kalniku o godz. 23.00.
 6. Od piątku do niedzieli Mszę św. w porządku niedzielnym.
 7. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna: Od dnia 14 do 27 grudnia 2020 r. (Boże Narodzenie) proszę aby dekoracją świąteczną i utrzymaniem porządku w kościele zajęły się następujące osoby: Agnieszka Lender, Monika Lebiecka, Halina Kalinowska, oraz Joanna Bartoszewska z Zielna. Od 28.12 do 10.01.2021 kościołem opiekuj się Pani Teresa Lender, a od 11.01 do 24.01.2021 r. Pan Bogusław Dominik z Zielna.
 8. Miłej i błogosławionej niedzieli.

III Niedziela Adwentu 2020 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. W liturgii Kościoła 3. niedziela Adwentu jest nazywana niedzielą Gaudete – „radujcie się”. Bliskość świąt Bożego Narodzenia sprawia, że powinniśmy się zastanowić, czy już jesteśmy przygotowani na spotkanie z Panem.
 3. Wspominamy kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. To nasza najnowsza historia, o której nie możemy zapomnieć. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich ofiarach stanu wojennego.
 4.  Rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. W natłoku wielu ważnych spraw niech nie umknie naszej uwadze fakt, że pragniemy razem, rodzinnie wyjść na spotkanie przychodzącego Pana. Rodzina bowiem dla każdego z nas jest przestrzenią wzrastania w świętości na co dzień.
 5. We wtorek w Kalniku nie będzie wieczornej Mszy św.
 6. W Adwencie rozważamy z Maryją tajemnicę wcielenia Bożego podczas Mszy Świętej roratnej w środę w Królewie i czwartek w Kalniku o godz. 06.00. Zapraszam dorosłych, młodzież i dzieci.
 7. W sobotę dzień spowiedzi w następujących godzinach: w Kalniku spowiedź od godz. 10.00 i 12.00, w Kwitajnach 10.30 i w Królewie od godz. 11.00. Proszę mieć założoną maskę zakrywającą usta i nos, oraz zachowywać odstęp. Nie będzie w żadnym kościele Mszy św., Co 4 - 5 min będę udzielał Komunii św. Po krótkiej osobistej modlitwie wracamy do domu.
 8. Dnia 24 grudnia Msza św. tzw. Pasterka zostanie odprawiona w Królewie o godz. 21.00; w Kwitajnach o godz. 22.00 i w Kalniku o godz. 23.00.
 9. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna:
  Od 30 listopada d o 13 grudnia kościołem opiekuje się Pani Wanda Jankowska z Zielna, Pani Emilia Gnatkowska z Zielna. Od dnia 14 do 27 grudnia 2020 r. (Boże Narodzenie) proszę aby dekoracją świąteczną i utrzymaniem porządku w kościele zajęły się następujące osoby: Agnieszka Lender, Monika Lebiecka, Halina Kalinowska, oraz Joanna Bartoszewska z Zielna.

II Niedziela Adwentu 2020 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. Tę niedzielę Adwentu przeżywamy jako Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wspierajmy modlitwą i ofiarami braci i siostry w byłych krajach Związku Radzieckiego. Ofiary, wyraz naszej solidarności i braterskiej miłości, możemy składać do puszek po wyjściu z kościoła. Dzisiaj wspominamy św. Mikołaja, biskupa Myry żyjącego w III i IV w., który zasłynął gorliwością duszpasterską i szczególną troskliwością o potrzeby materialne bliźnich. Za jego przykładem obdarowujemy się drobnymi upominkami, które są wyrazem naszej miłości i przyjaźni.
 3. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Przypomnienie intencja dla Żywego Różańca na miesiąc grudzień: „O łaskę zdrowia dla naszych najbliższych i całej parafii”.
 4. We wtorek 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msza św. w Kalniku za Parafian o godzinie 16.00
 5. W Adwencie rozważamy z Maryją tajemnicę wcielenia Bożego podczas Mszy Świętej roratnej w środę w Królewie i czwartek w Kalniku o godz. 06.00. Zapraszam dorosłych, młodzież i dzieci.
 6. W zakrystii można kupić świece Caritasu na stół wigilijny. Koszt świecy 7 zł. Dochód zostanie przeznaczony na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
 7. Opłatek na stół wigilijny, mieszkańcy Królewa i Kalnika mogą nabywać u Pani Anny Erber, u Pani Elżbiety Sadowskiej. Mieszkańcy Kwitajn i Zielna opłatek mogą nabyć u mnie. Ofiary za opłatek w całości przeznaczone będą na potrzeby budowlane naszej parafii. Również, jeśli ktoś chce złożyć comiesięczną ofiarę na kościół może to uczynić u Pani Anny Erber, Elżbiety Sadowskiej, bezpośrednio na konto parafialne lub u mnie.
 8. W minionym tygodniu, z pośród nas do wieczności odeszły: Pani Władysława Opasińska (93 lata) z Kwitajn i Pani Bożena Jankowska (62 lata) z Kalnika. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
 9. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna:
  Od 30 do 13 grudnia kościołem opiekuje się Pani Wanda Jankowska z Zielna, Pani Emilia Gnatkowska z Zielna. Od dnia 14 do 27 grudnia 2020 r. (Boże Narodzenie) proszę aby dekoracją świąteczną i utrzymaniem porządku w kościele zajęły się następujące osoby: Agnieszka Lender, Monika Lebiecka, Halina Kalinowska, oraz Joanna Bartoszewska z Zielna.
2011 Ogłoszenia .
Powered by Joomla 1.7 Templates