III Niedziela Wielkanocna 2023 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kalniku i Kwitajnach.
 2. Dziękuję również za przygotowanie odpustu w Królewie, wspólną modlitwę i spotkanie.
 3. Po Mszy św. w Kalniku spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowujących się do I spowiedzi i komunii św.
 4. W sobotę w Kalniku o godz. 17.00 spotkanie z kandydatami przygotowującymi się do sakramentu bierzmowania. Obecność obowiązkowa.
 5. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca taca budowlana. Proszę o większą ofiarność.
 6. Dnia 1 - go maja (poniedziałek) w godzinach popołudniowych (około 15.00) przez naszą parafię będzie przechodzić pielgrzymka z Trójmiasta do Gietrzwałdu. Odpowiedzialną za przyjęcie pielgrzymów będzie Pani Stefania Sikorska. Zachęcam do pomocy.  
 7. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
 8. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna, kościołem opiekują się:
  - Agnieszka Lender                  
  - Emila Gnatkowska                  17 - 30. 04.2023 r.
  - Bożena Jasińska
  - Teresa Lender                          01 – 14.05.2023 r.
  - Bogusław Dominik
  - Władysława Ignaciuk              15 – 28.05.2023 r.

Niedziela Bożego Miłosierdzia 2023 r.

 1. Chrześcijanom Kościołów wschodnich, a zwłaszcza naszym Siostrom i Braciom z Ukrainy obchodzącym dziś Święta Wielkanocne życzymy radości i pokoju, które płyną ze zwycięstwa Chrystusa. On zmartwychwstał prawdziwie, alleluja!
 2. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kalniku i Kwitajnach.
 3. Dziś niedziela Bożego Miłosierdzia. W naszej Parafii w Królewie uroczystość odpustowa, na którą bardzo serdecznie zapraszam na godz. 12.00. Msza św. w Kalniku o godz. 09.00, i w Kwitajnach o godz. 10.30.
 4. W sobotę w Kalniku o godz. 17.00 spotkanie z kandydatami przygotowującymi się do sakramentu bierzmowania. Obecność obowiązkowa.
 5. W niedzielę w Kalniku po Mszy św. spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowujących się do I spowiedzi i komunii św.
 6. Dnia 1 - go maja (poniedziałek) w godzinach popołudniowych (około 15.00) przez naszą parafię będzie przechodzić pielgrzymka z Trójmiasta do Gietrzwałdu. Odpowiedzialną za przyjęcie pielgrzymów będzie Pani Stefania Sikorska. Zachęcam do pomocy.  
 7. Andrzej Jakubowski – kawaler. zam. w Morągu i Ewelina Natalia Barszcz – panna, zam. w Królewie, mają zamiar w najbliższym czasie zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Jest to III zapowiedź przedmałżeńska.  
 8. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
 9. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna, kościołem opiekują się:

- Agnieszka Lender                   

- Emila Gnatkowska                  17 - 30. 04.2023 r.

- Bożena Jasińska

- Teresa Lender                          01 – 14.05.2023 r.

- Bogusław Dominik

- Władysława Ignaciuk              15 – 28.05.2023 r.

Niedziela Zmartwychstania Pańskiego 2023 r.

 1. Przeżywamy największe i najważniejsze święta chrześcijańskie – Zmartwychwstanie Chrystusa. Składam Parafianom oraz przybyłym gościom najserdeczniejsze życzenia: niech zmartwychwstały Pan błogosławi nam nieustannie, niech opromieni swoim blaskiem nasze codzienne życie.
 2. Serdecznie dziękuję za liczny udział w nabożeństwach Triduum Paschalnego i w Rezurekcji. Dziękuję za modlitwy i indywidualne adoracje. Wyrazy wdzięczności składam również Panom strażakom z Królewa i Kalnika za pełnienie służby przy Bożym Grobie i pomoc w liturgii. Dziękuję za przygotowanie świątyń do Wielkiego Tygodnia i świąt. Dziękuję za dekoracje, kwiaty i przygotowanie bielizny ołtarzowej. Dzieciom, młodzieży, ministrantom i osobom dorosłym za aktywne włączenie się w przygotowania paschalne. Bardzo serdecznie dziękuję za pamięć i życzenia składane w Wielki Czwartek. Serdeczne Bóg zapłać!
 3. W dniu dzisiejszym Msze św. w następującym porządku: w Kalniku o godz. 06.00  i 12.00 w Królewie o godz. 9.00; i w Kwitajnach o 10.30.
 4. Do przyszłej niedzieli trwa oktawa Wielkiej Nocy. Z racji oktawy wielkanocnej w najbliższy piątek nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
 5. Jutro drugi dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym, a swoimi modlitwami i ofiarami będziemy wspierać Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 6. W przyszłą niedziele uroczystość Bożego Miłosierdzia. W tym dniu uroczystość odpustowa w Królewie, na którą bardzo serdecznie zapraszam na godz. 12.00. Porządek Mszy św. będzie następujący: w Kalniku o godz. 09.00, w Kwitajnach o godz. 10.30 i w Królewie suma odpustowa o godz. 12.00.
 7. Andrzej Jakubowski – kawaler. zam. w Morągu i Ewelina Natalia Barszcz – panna, zam. w Królewie, mają zamiar w najbliższym czasie zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Jest to II zapowiedź przedmałżeńska.  
 8. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
 9. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna, kościołem opiekują się:
  - Wiesława Frel
  - Katarzyna Zborowska – 03 - 16.04.2023 r.
  - Iza Kozik                             Wielkanoc.
  -
  Bożena Jasińska                       17 - 30. 04.2023 r.
  - Emila Gnatkowska                    17 - 30. 04.2023 r.

Niedziela Palmowa 2023 r.

 1. Dziś niedziela Palmowa upamiętniająca uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Poświęcenie palm odbywa się podczas każdej Mszy Św.
 2. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Kalniku, Królewie i w Kwitajnach.
 3. Proszę o posprzątanie i dekorację (tylko w Kalniku) świątyń na Święta Wielkanocne.
 4. W Wielki Czwartek i Piątek nabożeństwa w następującym porządku: w Królewie o godz.16.00, w Kwitajnach o godz. 17.30 i w Kalniku o godz. 19.00. Wigilia Paschalna w Wielką Sobotę o godz. 19.00 tylko w Kalniku, na którą serdecznie wszystkich zapraszam.
 5. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Zapraszam na Liturgię Wieczerzy Pańskiej w w/w porządku. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii oraz za dar Kapłaństwa. (Można złożyć na ołtarzu w tym dniu pojedynczy skromny kwiatek - jako wyraz dziękczynienia i umiłowania Eucharystii przez wiernych po liturgii Słowa Bożego).  Po liturgii wielkoczwartkowej odbędzie się przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 22.00.
 6. Wielki Piątek to dzień śmierci Chrystusa. Adoracja N.S. będzie od godz. 10.00 do wieczornego nabożeństwa. Liturgia Męki Pańskiej zostanie odprawiona w w/w porządku. Po niej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Bożego i adorować będziemy Jezusa do godz. 22.00. W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły.
 7. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca odwiedziny chorych od godz. 10.00.
 8. W Wielką Sobotę od godz. 10.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Bożym tylko w Kalniku.
  Święcenie pokarmów na stół wielkanocny odbywać się będzie w następującym porządku: w Królewie o godz. 10.00, w Kwitajnach o godz. 11.00 i w Kalniku o godz. 12.00. O godz. 19.00 odprawimy Liturgię Wigilii Paschalnej, która wprowadzi nas w tajemnicę Zmartwychwstania. W sobotę proszę zabrać świecę. Po zakończeniu liturgii paschalnej nie będzie już nocnej adoracji. Wszyscy włącznie ze strażakami udamy się na odpoczynek do swoich domów.
 9. Rezurekcja w Niedzielę Wielkanocną będzie sprawowana o godz. 6.00 w Kalniku. Zapraszam do licznego udziału oraz proszę o przygotowanie procesji rezurekcyjnej. Pozostałe Msze św. w pierwszy dzień świąt w porządku niedzielnym.
 10. W drugi dzień świąt Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym, a ofiary zbierana na tacę przeznaczone będą na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 11. W Wielki Czwartek ofiary składane na tacę przeznaczone będą na potrzeby Proboszcza, w wielki piątek - na Boży Grób w Jerozolimie, a w sobotę na cele parafialne.
 12. Zachęcam wszystkich parafian do adoracji N. S w Triduum Paschalne, oraz strażaków do pełnienia straży przy Bożym Grobie w Kalniku. . 
 13. Dziękuję za złożone ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.
 14. Andrzej Jakubowski – kawaler. zam. w Morągu i Ewelina Natalia Barszcz – panna, zam. w Królewie, mają zamiar w najbliższym czasie zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Jest to I zapowiedź przedmałżeńska.  
 15. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
 16. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna, kościołem opiekują się:
  - Wiesława Frel
  - Katarzyna Zborowska – 03 - 16.04.2023 r.
  - Iza Kozik                             Wielkanoc.

V Niedziela Wielkiego Postu 2023 r.

 1. Dziś V Niedziela Wielkiego Postu. Zgodnie z polską tradycją zasłaniamy w naszych kościołach krzyże, aby odsłonić je i ukazać uroczyście w Wielki Piątek podczas Liturgii Męki Pańskiej. Również dzisiaj przypada ostatnia niedziela miesiąca. Za złożone ofiary serdecznie dziękuję.
 2. Dziękuję za posprzątanie kościołów w Królewie, Kwitajnach i Kalniku na dzisiejszą uroczystość.
 3. Dziękuję za uczestnictwo w rekolekcjach Wielkopostnych, oraz Pani Ninie Sikorskiej za przygotowanie obiadu i kolacji dla księży posługujących w czasie rekolekcji. 
 4. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w środę w Królewie i w czwartek w Kalniku o godz. 17.00, potem Msza św.
 5. Gorzkie Żale śpiewamy przed niedzielnymi Mszami św. we wszystkich kościołach. Zachęcam do uczestnictwa w tych nabożeństwach dzieci, młodzież i dorosłych.
 6. W sobotę w Kalniku nie będzie wieczornej Mszy św.
 7. Za tydzień Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wieli Tydzień. Proszę zabrać na niedzielną liturgię palmy. Jest to również I niedziela miesiąca, po Mszy św. zmiana TR.
 8. Intencja dla Żywego Różańca: Za pracowników służby zdrowia.
 9. Jeśli ktoś chce w Niedziele Palmową i w Wielki Piątek czytać Mękę Pańską z podziałem na rolę, oraz zaangażować się w liturgię Wielkiej Soboty proszę zgłosić się do mnie.
 10. W dniu dzisiejszym i w niedzielę palmową zostaną przeprowadzone zbiórki ofiar do puszki przed kościołem na kwiaty do Bożego Grobu.
 11. Życzę miłej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
 12. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna, kościołem opiekują się:
  - Aleksandra Kaliszewska – 06 – 19.03.2023 r.
  - Marianna Domeracka – 20.03 – 02.04.2023 r.
  - Wiesława Frel
  - Katarzyna Zborowska – 03 - 16.04.2023 r.
  - Iza Kozik                            
2011 Ogłoszenia.
Powered by Joomla 1.7 Templates