III Niedziela Zwykła 2021

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. Po Mszy św.  zbiórka do puszki na pomoc poszkodowanym w Chorwacji w skutek trzęsienia ziemi. Za ofiary które złożycie na ten cel serdecznie dziękuję.
 3. Do 14 lutego br. Mszę św. będą sprawowane tylko w niedzielę, uroczystości czy święta. Nie będzie Mszy św. w dni powszednie.
 4. W poniedziałek został rozebrany ołtarz główny z Kalnika i we wtorek przewieziony do pracowni konserwatorskiej w Toruniu. Do 06 czerwca (przed uroczystościami I Komunii i Bierzmowania, które są zaplanowane na czerwiec) wróci odnowiony na swoje miejsce.
 5. Dziękuję pani Ali i Marioli za posprzątanie kościoła po tych pracach.
 6. Dbajmy o czystość i estetykę naszych obiektów sakralnych. Nie róbmy czegoś z musu, ale z poczucia własności i odpowiedzialności za nasze dobra kościelne. 
 7. W piątek na cmentarzu w Kalniku znaleziono czarne okulary. Osobę zainteresowaną proszę o kontakt.
 8. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca taca budowlana. Proszę o większą ofiarność.
 9. W tym tygodniu patronują nam:
  - w poniedziałek 25 stycznia – św. Paweł, apostoł, świętujemy jego nawrócenie;
  - we wtorek 26 stycznia – święci biskupi Tymoteusz i Tytus, najbliżsi współpracownicy św. Pawła Apostoła;
  - w czwartek 28 stycznia – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej.
 10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
 11. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna: Od 11.01 do 24.01.2021 r. kościołem opiekuje się Pan Bogusław Dominik z Zielna, a od 25.01 do 07.02.2021r. Pani Władysława Ignaciuk.
 12. Miłej i błogosławionej niedzieli.

II Niedziela Zwykła 2021 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła
 3. Do 14 lutego br. Mszę św. będą sprawowane tylko w niedzielę, uroczystości czy święta. Nie będzie Mszy św. w dni powszednie.
 4. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości.
 5. W dzisiejszym biuletynie dla mieszkańców Kalnika i Kolonii jest nowy porządek sprzątania kościoła. Proszę o zapoznanie się z kolejnością dbania o świątynię.
 6. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka pieniędzy do puszki na pomoc poszkodowanym w Chorwacji w skutek trzęsienia ziemi.
 7. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna: Od 11.01 do 24.01.2021 r. kościołem opiekuje się Pan Bogusław Dominik z Zielna, a od 25.01 do 07.02.2021r. Pani Władysława Ignaciuk.  
 8. Miłej i błogosławionej niedzieli.

Niedziela Chrztu Pańskiego 2021

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego.
 3. Do 14 lutego br. Mszę św. będą sprawowane tylko w niedzielę, uroczystości czy święta. Nie będzie Mszy św. w dni powszednie.
 4. Proszę w tym tygodniu rozebrać dekorację świąteczną. Mogą jedynie pozostać stroiki świąteczne.
 5. W przyszłym niedzielę podam sprawozdanie gospodarczo – finansowe za miniony rok.
 6. Równie w przyszłą niedzielę podam nową listę sprzątania kościoła w Kalniku.
 7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
 8. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna: Od 11.01 do 24.01.2021 r. kościołem opiekuje się Pan Bogusław Dominik z Zielna, a od 25.01 do 07.02.2021r. Pani Władysława Ignaciuk.  
 9. Miłej i błogosławionej niedzieli.

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 2021r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.
 3. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Przypomnienie intencja dla ŻR: „O łaskę zdrowia, błogosł. Boże, dary Ducha św. dla księdza Proboszcza.
 4. Do 14 lutego br. Mszę św. będą sprawowane tylko w niedzielę, uroczystości czy święta. Nie będzie Mszy św. w dni powszednie.
 5. W środę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte z poświęceniem kadzidła, kredy i wody według porządku niedzielnego. Jest to zarazem Misyjny Dzień Dziecka - ofiary zbierane do puszki będą przeznaczone na ten cel.
 6. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna: Od 28.12 do 10.01.2021 kościołem opiekuj się Pani Teresa Lender, a od 11.01 do 24.01.2021 r. Pan Bogusław Dominik z Zielna.
 7. W związku z zagrożeniem epidemicznym kolęda - wizyta duszpasterska we wszystkich diecezjach Polski została odwołana lub przeniesiona na inny czas.

  Zwracam się do rodzin, którym dobro Parafii leży na sercu, aby pomimo braku spotkania z kapłanem w czasie wizyty duszpasterskiej, w miarę możliwości złożyli swoją rodzinną ofiarę na potrzeby Parafii, abyśmy w dalszym ciągu mogli prowadzić prace inwestycyjno-remontowe przy naszych kościołach. Ofiarę można złożyć przelewem na konto parafialne lub w kopercie podpisanej


  imieniem, nazwiskiem i adresem, tak by można było wszystkie wpłaty odnotować w kartotece parafialnej. Serdecznie dziękuję tym rodzinom i osobom, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy wspierały materialnie Parafię składając ofiary na bieżące jej funkcjonowanie. Niech Pan Bóg odpłaci za hojność i życzliwość!

  W związku z powyższy, proszę aby w Objawienie Pańskie zabrać z kościoła kredę i wodę święconą. Na odrzwiach wypisać imiona trzech króli oraz obecny rok. Odmówić całą rodziną modlitwę wspominając bliskich zmarłych oraz wodą pokropić mieszkanie, dom czy obejście.  

 8. Miłej i błogosławionej niedzieli.

Niedziela Świętej Rodziny 2020 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. Dziś jest ostatnia niedziela miesiąca taca budowlana, za złożone ofiary serdecznie dziękuję.
 3. Dziś Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Przed błogosławieństwem odmówimy modlitwę w intencji wszystkich rodzin naszej parafii, szczególnie tych, które przeżywają trudny czas.
 4. Zbliża się koniec roku. 31 grudnia zapraszamy o godz. 16.00 do Kalniku na dziękczynne nabożeństwo eucharystyczne, w czasie którego podziękujemy za dary i łaski otrzymane w minionym roku, będziemy błagać Boga o przebaczenie wszystkich naszych grzechów popełnionych indywidualnie i społecznie, a także prosić o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się nowy rok.
 5. W piątek 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze Święte według porządku niedzielnego. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Ciągle słyszymy o nowych konfliktach, które wybuchają w różnych miejscach świata. W czasie modlitwy o pokój módlmy się także o opamiętanie dla tych, którzy dla własnych interesów sieją niepokój i wywołują konflikty.
 6. W piątek odwiedziny chorych od godz. 13.00 z racji pierwszego piątku miesiąca.
 7. W przyszła niedziele zmiana tajemnic różańcowych. Intencja dla ŻR: „O łaskę zdrowia, błogosł. Boże, dary Ducha św. dla księdza Proboszcza.
 8. W związku z zagrożeniem epidemicznym kolęda - wizyta duszpasterska we wszystkich diecezjach Polski została odwołana lub przeniesiona na inny czas.

  Zwracam się do rodzin, którym dobro Parafii leży na sercu, aby pomimo braku spotkania z kapłanem w czasie wizyty duszpasterskiej, w miarę możliwości złożyli swoją rodzinną ofiarę na potrzeby Parafii, abyśmy w dalszym ciągu mogli prowadzić prace inwestycyjno-remontowe przy naszych kościołach. Ofiarę można złożyć przelewem na konto parafialne lub w kopercie podpisanej imieniem, nazwiskiem i adresem, tak by można było wszystkie wpłaty odnotować w kartotece parafialnej. Serdecznie dziękuję tym rodzinom i osobom, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy wspierały materialnie Parafię składając ofiary na bieżące jej funkcjonowanie. Niech Pan Bóg odpłaci za hojność i życzliwość!

 9. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna: Od dnia 14 do 27 grudnia 2020 r. (Boże Narodzenie) proszę aby dekoracją świąteczną i utrzymaniem porządku w kościele zajęły się następujące osoby: Agnieszka Lender, Monika Lebiecka, Halina Kalinowska, oraz Joanna Bartoszewska z Zielna. Od 28.12 do 10.01.2021 kościołem opiekuj się Pani Teresa Lender, a od 11.01 do 24.01.2021 r. Pan Bogusław Dominik z Zielna.
 10. Miłej i błogosławionej niedzieli.
2011 Ogłoszenia .
Powered by Joomla 1.7 Templates