IV Niedziela Adwentu 2020 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. Powoli kończy się Adwent. W dniu wczorajszym przeżyliśmy sakrament pokuty i pojednania. Zewnętrzne oznaki przygotowań, takie jak czystość naszych domów i mieszkań, przygotowania do wieczerzy wigilijnej, są ważne, lecz ważniejsza jest troska o duchowe przygotowanie, żeby Pan Jezus mógł się spotkać z nami w czystości naszych serc, uporządkowanych relacjach i pokoju wokół nas.
 3. We wtorek od godziny 11.00 odwiedziny chorych po uprzednim zgłoszeniu w zakrystii bądź telefonicznie.
 4. W środę w Królewie ostatnia Msza św. roratnia o godz. 06.00.
 5. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim zasiądziemy do wieczerzy, zadbajmy nie tylko o zachowanie tradycji postnego posiłku, lecz przede wszystkim, przez wspólną modlitwę, czytanie opisu narodzenia z Ewangelii św. Łukasza oraz łamanie się opłatkiem, stwórzmy w swoich domach przestrzeń, by Bóg mógł zagościć w naszym życiu. Msza św. tzw. Pasterka zostanie odprawiona w Królewie o godz. 21.00; w Kwitajnach o godz. 22.00 i w Kalniku o godz. 23.00.
 6. Od piątku do niedzieli Mszę św. w porządku niedzielnym.
 7. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna: Od dnia 14 do 27 grudnia 2020 r. (Boże Narodzenie) proszę aby dekoracją świąteczną i utrzymaniem porządku w kościele zajęły się następujące osoby: Agnieszka Lender, Monika Lebiecka, Halina Kalinowska, oraz Joanna Bartoszewska z Zielna. Od 28.12 do 10.01.2021 kościołem opiekuj się Pani Teresa Lender, a od 11.01 do 24.01.2021 r. Pan Bogusław Dominik z Zielna.
 8. Miłej i błogosławionej niedzieli.

III Niedziela Adwentu 2020 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. W liturgii Kościoła 3. niedziela Adwentu jest nazywana niedzielą Gaudete – „radujcie się”. Bliskość świąt Bożego Narodzenia sprawia, że powinniśmy się zastanowić, czy już jesteśmy przygotowani na spotkanie z Panem.
 3. Wspominamy kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. To nasza najnowsza historia, o której nie możemy zapomnieć. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich ofiarach stanu wojennego.
 4.  Rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. W natłoku wielu ważnych spraw niech nie umknie naszej uwadze fakt, że pragniemy razem, rodzinnie wyjść na spotkanie przychodzącego Pana. Rodzina bowiem dla każdego z nas jest przestrzenią wzrastania w świętości na co dzień.
 5. We wtorek w Kalniku nie będzie wieczornej Mszy św.
 6. W Adwencie rozważamy z Maryją tajemnicę wcielenia Bożego podczas Mszy Świętej roratnej w środę w Królewie i czwartek w Kalniku o godz. 06.00. Zapraszam dorosłych, młodzież i dzieci.
 7. W sobotę dzień spowiedzi w następujących godzinach: w Kalniku spowiedź od godz. 10.00 i 12.00, w Kwitajnach 10.30 i w Królewie od godz. 11.00. Proszę mieć założoną maskę zakrywającą usta i nos, oraz zachowywać odstęp. Nie będzie w żadnym kościele Mszy św., Co 4 - 5 min będę udzielał Komunii św. Po krótkiej osobistej modlitwie wracamy do domu.
 8. Dnia 24 grudnia Msza św. tzw. Pasterka zostanie odprawiona w Królewie o godz. 21.00; w Kwitajnach o godz. 22.00 i w Kalniku o godz. 23.00.
 9. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna:
  Od 30 listopada d o 13 grudnia kościołem opiekuje się Pani Wanda Jankowska z Zielna, Pani Emilia Gnatkowska z Zielna. Od dnia 14 do 27 grudnia 2020 r. (Boże Narodzenie) proszę aby dekoracją świąteczną i utrzymaniem porządku w kościele zajęły się następujące osoby: Agnieszka Lender, Monika Lebiecka, Halina Kalinowska, oraz Joanna Bartoszewska z Zielna.

II Niedziela Adwentu 2020 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kwitajnach i Kalniku.
 2. Tę niedzielę Adwentu przeżywamy jako Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wspierajmy modlitwą i ofiarami braci i siostry w byłych krajach Związku Radzieckiego. Ofiary, wyraz naszej solidarności i braterskiej miłości, możemy składać do puszek po wyjściu z kościoła. Dzisiaj wspominamy św. Mikołaja, biskupa Myry żyjącego w III i IV w., który zasłynął gorliwością duszpasterską i szczególną troskliwością o potrzeby materialne bliźnich. Za jego przykładem obdarowujemy się drobnymi upominkami, które są wyrazem naszej miłości i przyjaźni.
 3. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Przypomnienie intencja dla Żywego Różańca na miesiąc grudzień: „O łaskę zdrowia dla naszych najbliższych i całej parafii”.
 4. We wtorek 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msza św. w Kalniku za Parafian o godzinie 16.00
 5. W Adwencie rozważamy z Maryją tajemnicę wcielenia Bożego podczas Mszy Świętej roratnej w środę w Królewie i czwartek w Kalniku o godz. 06.00. Zapraszam dorosłych, młodzież i dzieci.
 6. W zakrystii można kupić świece Caritasu na stół wigilijny. Koszt świecy 7 zł. Dochód zostanie przeznaczony na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
 7. Opłatek na stół wigilijny, mieszkańcy Królewa i Kalnika mogą nabywać u Pani Anny Erber, u Pani Elżbiety Sadowskiej. Mieszkańcy Kwitajn i Zielna opłatek mogą nabyć u mnie. Ofiary za opłatek w całości przeznaczone będą na potrzeby budowlane naszej parafii. Również, jeśli ktoś chce złożyć comiesięczną ofiarę na kościół może to uczynić u Pani Anny Erber, Elżbiety Sadowskiej, bezpośrednio na konto parafialne lub u mnie.
 8. W minionym tygodniu, z pośród nas do wieczności odeszły: Pani Władysława Opasińska (93 lata) z Kwitajn i Pani Bożena Jankowska (62 lata) z Kalnika. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
 9. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna:
  Od 30 do 13 grudnia kościołem opiekuje się Pani Wanda Jankowska z Zielna, Pani Emilia Gnatkowska z Zielna. Od dnia 14 do 27 grudnia 2020 r. (Boże Narodzenie) proszę aby dekoracją świąteczną i utrzymaniem porządku w kościele zajęły się następujące osoby: Agnieszka Lender, Monika Lebiecka, Halina Kalinowska, oraz Joanna Bartoszewska z Zielna.

I Niedziela Adwentu 2020 r.

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kalniku i Kwitajnach, oraz za przygotowanie wieńców adwentowych.
 2. Dziś ostatnia niedziela miesiąca, taca budowlana, za złożone ofiary serdecznie dziękuję.
 3. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego.
 4. Zachęcam do uczestnictwa w Mszach  św. roratnich, które będą odprawiane o godz. 06.00: w środę w Królewie i w czwartek w Kalniku. Proszę o zabieranie na mszę poranną lampionów i świec.
 5. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Odwiedziny chorych od godz. 10.00. Msza pierwszo piątkowa w Królewie o godz. 16.00, i w Kalniku o godz. 17.00 nabożeństwo.
 6. W sobotę w Kalniku nie będzie Mszy św.
 7. Następna niedziela to I niedziela miesiąca. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Intencja dla Żywego Różańca na miesiąc grudzień: „O łaskę zdrowia dla naszych najbliższych i całej parafii”.
 8. Za tydzień przy drzwiach kościoła zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
 9. Można już nabywać świece Caritas na stół wigilijny - koszt świecy 7 zł.
 10. Od przyszłej niedzieli można nabyć w kościele opłatek na stół wigilijny. Mieszkańcy Królewa i Kalnika mogą również nabywać opłatek u Pani Anny Erber, oraz u Pani Elżbiety Sadowskiej. Ofiary za opłatek w całości przeznaczone będą na potrzeby budowlane naszej parafii. Również, jeśli ktoś chce złożyć comiesięczną ofiarę na kościół może to uczynić u Pani Anny Erber, Elżbiety Sadowskiej, bezpośrednio na konto parafialne albo u mnie.
 11. W rozpoczynającym się tygodniu wspominamy: w poniedziałek – św. Andrzeja apostoła, w czwartek – św. Franciszka Ksawerego, w piątek – św. Barbarę.
 12. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna: Od dnia 15 do 29 listopada kościołem opiekuje się pani Bożena Jasińska z Zielna, od 30 do 13 grudnia pani Wanda Jankowska z Zielna.
 13. Od dnia 14 do 27 grudnia 2020 r. (Boże Narodzenie) proszę aby dekoracją świąteczną i utrzymaniem porządku w kościele zajęły się następujące osoby: Agnieszka Lender, Monika Lebiecka, Halina Kalinowska, oraz Joanna Bartoszewska z Zielna.

XXXIV Niedziela Chrystusa Króla 22.11.2020 r

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Królewie, Kalniku i Kwitajnach.
 2. W dniu dzisiejszym obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla. Za odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Akt poświęcenia odmawiamy we wszystkich kościołach.
 3. Swoje święto obchodzą ministranci i lektorzy. Służbie liturgicznej, dziękuję za ich posługę i życzę błogosławieństwa Bożego!.
 4. W dniu dzisiejszym w Kwitajnach Uroczystość Odpustowa. Msze św. bez zmian.
 5. W rozpoczynającym się tygodniu wspominamy w liturgii: w środę św. Katarzynę Aleksandryjską – patronkę kolejarzy, w czwartek bł. Franciszkę Siedliską – założycielkę sióstr nazaretanek.
 6. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca taca budowlana. Jest to również I niedziela adwentu.
 7. Listopad dobiega końca. Zachęcam do modlitwy wypominkowej w znanym porządku.
 8. W tym tygodniu są wolne intencje mszalne.
 9. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
 10. Ogłoszenie dla mieszkańców Kwitajn i Zielna. Po zapoznaniu się z ankietom ustalam nowy porządek dotyczący dbania o kościół i teren przykościelny. Od marca do końca października o kościół i teren wokół kościoła dbają dwie rodziny i przez dwa tygodnie. Od listopada do końca lutego jedna rodzina i również przez dwa tygodnie. Porządek sprzątania będzie podawany na bieżąco w ogłoszeniach niedzielnych z lekkim wyprzedzeniem. Od dnia 15 do 29 listopada kościołem opiekuje się pani Bożena Jasińska z Zielna, od 30 do 13 grudnia pani Wanda Jankowska z Zielna. Od dnia 14 do 27 grudnia 2020 r. (Boże Narodzenie) proszę aby dekoracją świąteczną i utrzymaniem porządku w kościele zajęły się następujące osoby: Agnieszka Lender, Monika Lebiecka, Halina Kalinowska, oraz Joanna Bartoszewska z Zielna.
2011 Ogłoszenia .
Powered by Joomla 1.7 Templates