Niedziela Palmowa

 1. Dzisiaj niedziela Palmowa upamiętniająca uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Poświęcenie palm odbywa się podczas każdej Mszy Św.
 2. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Kalniku, Królewie i w Kwitajnach.
 3. We wtorek w Kalniku po wieczornej Mszy św. spotkanie z ministrantami.
 4. Proszę o posprzątanie i dekorację (tylko w Kalniku) świątyń na święta wielkanocne.
 5. W Wielki Czwartek i Piątek nabożeństwa w następującym porządku: w Królewie o godz.16.00, w Kwitajnach o godz. 17.30 i w Kalniku o godz. 19.00. Natomiast Wigilia Paschalna w wielką sobotę tylko w Kalniku o godz. 19.00 na którą serdecznie zapraszam całą parafię. 
 6. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Zapraszam na Liturgię Wieczerzy Pańskiej w w/w porządku. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii oraz za dar Kapłaństwa. (Można złożyć na ołtarzu w tym dniu pojedynczy skromny kwiatek - jako wyraz dziękczynienia i umiłowania Eucharystii przez wiernych po liturgii słowa).  Po liturgii wielkoczwartkowej odbędzie się przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 22.00
 7. Wielki Piątek to dzień śmierci Chrystusa. Adoracja N.S. będzie od godz. 10.00 do wieczornego nabożeństwa. Liturgia Męki Pańskiej zostanie odprawiona w w/w porządku. Po niej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Bożego i adorować będziemy Jezusa do godz. 22.00. W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły. 
 8. W Wielką Sobotę od godz. 10.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Bożym tylko w Kalniku. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny odbywać się będzie w następującym porządku: w Królewie o godz. 10.00, w Kwitajnach o godz. 11.00 i w Kalniku o godz. 12.00. O godz. 19.00 odprawimy Liturgię Wigilii Paschalnej, która wprowadzi nas w tajemnicę Zmartwychwstania. Po zakończeniu liturgii wielkosobotniej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00. Na liturgię sobotnią proszę zabrać ze sobą świece.
 9. Rezurekcja w Niedzielę Wielkanocną będzie sprawowana o godz. 6.00 w Kalniku. Zapraszamy do licznego udziału oraz proszę o przygotowanie procesji rezurekcyjnej. Pozostałe Msze św. w pierwszy dzień świąt w porządku niedzielnym.
 10. W drugi dzień świąt Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym, a ofiary zbierana na tacę będą przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 11. W wielki czwartek ofiary składane na tacę przeznaczone będą na potrzeby proboszcza, w wielki piątek - na Boży Grób w Jerozolimie, a w sobotę na funkcjonowanie parafii. 
 12. Zachęcam wszystkich parafian do adoracji N. S w Triduum Paschalne w wyznaczonym porządku, oraz strażaków do pełnienia straży przy Bożym Grobie w Kalniku. .  
 13. Dziękuję za złożone ofiary w tym miesiącu na potrzeby budowlane naszej parafii oraz ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.            
 14. Osoby chętne do przygotowania liturgii triduum paschalnego proszę o zgłoszenie się do mnie w najbliższych dniach.

 Porządek adoracją N.S na Triduum Paschalne.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w czasie Triduum Paschalnego 

KALNIK

28 - 30.03.2013 r.

Wielki Czwartek (godz. adoracji  20.00 - 22.00)

20.00 - 20.30
Rosiak nr 95
Brewko nr 96A
Borzym nr 96
Sobolewscy nr 1
Kowalczyk nr 2
Szymańska G nr 3
Szymańscy A nr 3
Szymańscy T nr 3
Sikorski S nr 5
Jurzyk M nr 6

20.30-21.00
Jurzyk M nr 6
Niewiadomski nr K100
Kaszewscy nr 88
Kowalska nr 89
Wlizło nr 90
Zientek nr 92
Stempel G nr 4
Machul nr 5
Jankowscy nr 6

21.30 - 22.00
Derewońko  M nr 2
Derewońko  D nr 2
Zdunek  Z nr 5A
Dobies nr 5/1
Siemińscy nr 5/A
Młodzież

Wielki Piątek (10.00 - 20.00)
10.00 - 10.30
Błaszczak nr 6
Guzowscy nr 9
Guzowscy R nr 9
Borzym nr 13
Konik nr 13

10.30 - 11.00
Lińscy nr 14/1
Baranowski nr 14/2
Suprynowicz nr 14/3
Osiak nr 14/4
Ostrowscy  L nr 15

11.00 - 11.30
Sadowscy nr 16
Kisiel nr 17
Borzym M nr 18
Ludwiniak M . J nr 19
Łozowscy nr 20

11.30 - 12.00
Wiśniewska nr 20
Łozowscy nr 20
Wiśniewscy nr 20
Chojnaccy A nr 20
Ostrowscy nr22
 
12.00 - 12.30
Sobolewscy nr23
Szewczak nr 24
Ostrowscy nr 24
Kupa nr 25
Kupa W nr 25

12.30 - 13.00
Rowiccy nr 26
Krystosiak K J nr 26
Krystosiak A nr 26
Zientek nr 27
Stanilewicz nr 28

13.00 - 13.30
Bednarczyk nr 29
Osiak nr 29
Witkowska nr 30
Kamińscy nr 32
Sikorscy nr 33

13.30 - 14.00
Przybyłowscy nr 33
Giemza nr 33
Wojtkiewicz nr 33A
Ostrowscy S nr 34
Ostrowscy K nr34

14.00 - 14.30
Kręgiel M nr 35
Kręgiel P nr 35
Kordala W nr 36
Kordala A nr 36
Myślinscy nr 37A
 
14.30 - 15.00
Myślińscy nr 37B
Sawicki J nr 38
Kalinowska nr 39
Łupkowscy nr 40
Rudek nr 40

15.00 - 15.30
Wiśniewska nr 43
Koźlakiewicz nr 41
Wlizło nr 45
Pazio nr 45
Borzym nr 46

15.30 - 16.00
Kordala nr 48
Burdalski nr 50
Smoderek nr 52
Chróścik nr 53
Kosieradzcy nr 54

16.00 - 16.30
Gołębiewska W nr 56
Gołębiewscy  C nr 56
Zaorscy nr 56A
Sikorscy H nr 58
Sikorska S nr 58
 
16.30 - 17.00
Wawrzyniak nr 58
Bednarczyk nr 59
Sokołowscy nr 59
Felka nr 60
Kozłowscy  nr 61

17.00 -17.30
Budka R nr 62
Budka A nr 62
Peranowscy nr 64
Waręccy nr 64
Szynkowscy nr 65

17.30 -18.00
Ostrowscy nr 66
Kamińska K nr 66
Modzelewska nr 67
Rudek nr 68
Badowscy nr 70

18.00 - 18.30
Bońska nr 71
Gugała nr 72
Nowak nr 72
Ostrowscy W nr 73
Ostrowscy Wł nr 73

18.30 - 19.00
Jagodzińska  J nr 73
Guzowscy nr 74
Rochon nr 75
Jagodzińscy W nr 76
Jagodziński R nr 76

20.00 - 20.30
Stempel G nr 4
Kamiński nr 8
Tarasiuk nr 9
Zagórscy nr 12
Gierej nr13
Michalik nr 1
Pawlak nr 3
Zarjewscy
Poczopko nr 86
Wiśniewscy nr 87
Frel nr 94
Dawidowski nr 94
Szmalec nr123
Ostrowski nr 96A
Jurzyk Regina nr 6
Rowicka J nr 3
Rzepecki nr 88
Skierski nr 90

20.30 - 21.00
Kaniowscy nr 77
Szymańska B nr78
Szymańska M nr 78
Budka K nr 79
Budka A nr 79

21.00 - 21.30
Jankowscy nr 80
Gierej A nr 81
Sołowiej nr 82
Moczulscy nr 83

21.30 - 22.00
Młodzież

Wielka sobota (10.00 - 19.00)

10.00 - 10.30
Derewońko  M nr 2
Derewońko  D nr 2
Zdunek  Z nr 5A
Dobies nr 5/1
Siemińscy nr 5/A
Błaszczak nr 6
Guzowscy nr 9

10.30 - 11.00
Guzowscy R nr 9
Borzym nr 13
Konik nr 13
Lińscy nr 14/1
Baranowski nr 14/2
Suprynowicz nr 14/3
Osiak nr 14/4

11.00 - 11.30
Ostrowscy  L nr 15
Sadowscy nr 16
Kisiel nr 17
Borzym M nr 18
Ludwiniak M . J nr 19
Łozowscy nr 20
Wiśniewska nr 20

11.30 - 12.00
Rosiak nr 95
Brewko nr 96A
Borzym nr 96
Sobolewscy nr 1
Kowalczyk nr 2
Szymańska G nr 3
Szymańscy A nr 3
Szymańscy T nr 3
Sikorski S nr 5
Jurzyk M nr 6
Jurzyk M nr 6
Niewiadomski nr K100
Kaszewscy nr 88
Kowalska nr 89
Wlizło nr 90
Zientek nr 92
Stempel G nr 4
Machul nr 5
Jankowscy nr 6

12.00 - 12.30
Stempel G nr Kamiński nr 8
Tarasiuk nr 9
Zagórscy nr 12
Gierej nr13
Michalik nr 1
Pawlak nr 3
Zarjewscy
Poczopko nr 86
Wiśniewscy nr 87
Frel nr 94
Dawidowski nr 94
Szmalec nr123
Ostrowski nr 96A
Jurzyk Regina nr 6
Rowicka J nr 3
Rzepecki nr 88
Skierski nr 90

12.30 - 13.00
Bednarczyk nr 29
Osiak nr 29
Witkowska nr 30
Kamińscy nr 32
Sikorscy nr 33
Przybyłowscy nr 33
Giemza nr 33

13.00 - 13.30
Wojtkiewicz nr 33A
Ostrowscy S nr 34
Ostrowscy K nr34
Kręgiel M nr 35
Kręgiel P nr 35
Kordala W nr 36
Kordala A nr 36
13.30 - 14.00
Łozowscy nr 20
Wiśniewscy nr 20
Chojnaccy A nr 20
Ostrowscy nr22
Sobolewscy nr23
Szewczak nr 24
Ostrowscy nr 24

14.00 - 14.30
Kupa nr 25
Kupa W nr 25
Rowiccy nr 26
Krystosiak K J nr 26
Krystosiak A nr 26
Zientek nr 27
Stanilewicz nr 28

14.30 - 15.00
Myślinscy nr 37A
Myślińscy nr 37B
Sawicki J nr 38
Kalinowska nr 39
Łupkowscy nr 40
Rudek nr 40
Wiśniewska nr 43

15.00 - 15.30
Koźlakiewicz nr 41
Wlizło nr 45
Pazio nr 45
Borzym nr 46
Kordala nr 48
Burdalski nr 50

15.30 - 16.00
Smoderek nr 52
Chróścik nr 53
Kosieradzcy nr 54
Gołębiewska W nr 56
Gołębiewscy  C nr 56
Zaorscy nr 56A

16.00 - 16.30
Sikorscy H nr 58
Sikorska S nr 58
Wawrzyniak nr 58
Bednarczyk nr 59
Sokołowscy nr 59
Felka nr 60

16.30 - 17.00
Kozłowscy  nr 61
Budka R nr 62
Budka A nr 62
Peranowscy nr 64
Waręccy nr 64
Szynkowscy nr 65

17.00 -17.30
Ostrowscy nr 66
Kamińska K nr 66
Modzelewska nr 67
Rudek nr 68
Badowscy nr 70
Bońska nr 71

17.30 -18.00
Gugała nr 72
Nowak nr 72
Ostrowscy W nr 73
Ostrowscy Wł nr 73
Jagodzińska  J nr 73
Guzowscy nr 74

18.00 - 18.30
Rochon nr 75
Jagodzińscy W nr 76
Jagodziński R nr 76
Kaniowscy nr 77
Szymańska B nr78
Szymańska M nr 78

18.30 - 19.00
Budka K nr 79
Budka A nr 79
Jankowscy nr 80
Gierej A nr 81
Sołowiej nr 82
Moczulscy nr 83

Po liturgii - adoracja dla chętnych

                                                                 KRÓLEWO
                                                          28 - 30.03.2013 r.

Wielki Czwartek (godz. adoracji 17.00 - 22.00)

17.00 - 17.30
Myśliwczyk S  Nr 1
Myśliwczyk R  Nr 1
Gawrońscy Nr 3
Myśliwczyk Nr 3

17.30 - 18.00
Sałaccy  H Nr 5
Rogiewicz Nr 7
Erber A      
Liczbarowicz Nr 8

18.00 - 18.30
Narewska W Nr 8
Kubaccy Nr 8/1
Dudkowscy Nr 8/2
Kogga Nr 8a/3

18.30 - 19.00
Suska Nr 8a/4
Narewscy Nr 8b/1
Ziarek Nr 8b/2
Zdunek Nr 8b/3

19.00 - 19.30
Zdunek Nr 8b/3
Kubacka Nr 8b/4
Wawrzyniak Nr 9
Giemza Nr 10

19.30 - 20.00
Laskowscy H Nr  11
Mroczek Nr 12/1a
Brdak Nr 12/1b
Falkowscy Nr 12/3

20.00 - 20.30
Nowaccy Nr 12/4
Gdyk Nr 14
Węgrzyn Nr 14/A
Sałacki Nr 16

20.30 - 21.00
Sałacka Nr 17
Brdak Nr18
Zemło Nr 19
Pawliszyn Nr 20

21.00 - 21.30
Dmowska Nr21
Dmowscy Nr 21/A
Dudkowscy  L Nr 22
Dudkowski M Nr 22

21.30 - 22.00
Sosnowscy  Z Nr 23
Sosnowscy D Nr 23
Pawluk Nr 24
Kołakowscy Nr 25
       (Młodzież)

Wielki Piątek (10.00 - 17.00)
10.00 - 10.30
Grędzińscy Nr 26
Węgrzyn Nr 27
Gosik D Nr 28
Węgrzyn J Nr 28

10.30 - 11.00
Szymborscy Nr 29
Michałowscy Nr 30
Klepczyk Nr 31
Dudkowscy Nr 33

11.00 - 11.30
Grędzińscy Nr 34
Kowalscy Nr 35
Samotyjak Nr 37
Szocik Nr 38

11.30 - 12.00
Sałacka Nr 40
Szuba Nr 40
Arciszewscy Nr 41
Raczkowscy Nr 43

12.00 - 13.30
Kupa Nr 44
Ferster Nr 46/A
Wasiłowska Nr 46
Kwiatek Nr 47

13.30 - 14.00
Oleksa Nr 48
Oleksa Nr 49
Pawlak H Nr 50
Wawrzyniak Nr 51

14.00 - 14.30
Dudkowscy Nr 52
Ducka Nr 53
Białek Nr 53
Felka Nr 55

14.30 - 15.00
Lisowscy Nr 55a
Gapska Nr 56
Błaszczak Nr 57
Raczkowscy Nr58

15.00 - 15.30
Michałowscy A  Nr 59
Michałowscy   M Nr 59
Prokopowicz  S Nr 60
Prokopowicz E Nr 60

15.30 - 16.00
Bobrowicz Nr 60
Matysiak Nr 61
Rędzio D Nr 62
Szczurowscy Nr 63

16.00 - 16.30
Barszcz Nr 68
Tuodzieccy Nr 69
Drobiszewscy Nr 70
Siedliski Nr 72

16.30 - 17.00
Giszczak Nr 73
Barszcz Wiesł Nr 71
Kisiel  A Nr 39
Rogiewicz Kam

Wieli Piątek (17.00 - 22.00)
17.00 -17.30
Rogiewicz Krz  Nr 7a
Michalik A  Nr 66
Rogiewicz K
Baniuszewicz K Nr 64

17.30 -18.00
Lisowski D Nr 67
Rędzio
Raczkowski M
Lisowski J Nr 65
Dudkowski J

18.00 - 18.30
Myśliwczyk S  Nr 1
Myśliwczyk R  Nr 1
Gawrońscy Nr 3
Myśliwczyk Nr 3
Sałaccy  H Nr 5
Rogiewicz Nr 7
Erber A
Liczbartowicz Nr 8
Narewska W Nr 8
Kubaccy Nr 8/1
Dudkowscy Nr 8/2
Kogga Nr 8a/3
Suska Nr 8a/4

18.30 - 19.00
Narewscy Nr 8b/1
Ziarek Nr 8b/2
Zdunek Nr 8b/3
Kubacka Nr 8b/4
Wawrzyniak Nr 9
Giemza Nr 10
Laskowscy H Nr  11
Laskowscy S Nr 11
Mroczek Nr 12/1a
Brdak Nr 12/1b
Falkowscy Nr 12/3
Nowaccy Nr 12/4
Gdyk Nr 14

19.00 - 19.30
Węgrzyn Nr 14/A
Sałacki Nr 16
Sałacka Nr 17
Brdak Nr18
Zamło Nr 19
Pawliszyn Nr 20
Dmowska Nr21
Dmowscy Nr 21/A
Dudkowscy  L Nr 22
Dudkowski M Nr 22
Sosnowscy  Z Nr 23
Sosnowscy D Nr 23

19.30 - 20.00
Pawluk Nr 24
Kolakowscy Nr 25
Grędzińscy Nr 26
Węgrzyn Nr 27
Gosik D Nr 28
Węgrzyn J Nr 28
Szymborscy Nr 29
Michałowscy Nr 30
Klepczyk Nr 31
Dudkowscy Nr 33
Grędzińscy Nr 34
Kowalscy Nr 35

20.00 - 20.30
Samotyjak Nr 37
Szocik Nr 38
Sałacka Nr 40
Szuba Nr 40
Arciszewscy Nr 41
Raczkowscy Nr 43
Kupa Nr 44
Ferster Nr 46/A
Ferster Nr 46/A
Wasiłowska Nr 46
Kwiatek Nr 47
Oleksa Nr 48

20.30- 21.00
Oleksa Nr 49
Pawlak H Nr 50
Wawrzyniak Nr 51
Dudkowscy Nr 52
Ducka Nr 53
Białek Nr 53
Felka Nr 55
Lisowscy Nr 55a
Gapska Nr 56
Błaszczak Nr 57
Raczkowscy Nr58
Michałowscy A  Nr 59

21.00 - 21.30
Michalowscy   M Nr 59
Prokopowicz  S Nr 60
Prokopowicz E Nr 60
Bobrowicz Nr 60
Matysiak Nr 61
Rędzio D Nr 62
Szczurowscy Nr 63
Barszcz Nr 68
Tuodzieccy Nr 69
Drobiszewscy Nr 70
Siedliski Nr 72
Giszczak Nr 73

21.30 - 22.00
Barszcz Wiesł Nr 71
Kisiel  A Nr 39
Rogiewicz Kam
Rogiewicz Krz  Nr 7a
Michalik A  Nr 66
Rogiewicz K
Baniuszewicz K Nr 64
Lisowski D Nr 67
Rędzio
Raczkowski M
Lisowski J Nr 65
Dudkowski J

Wielka sobota
(Kalnik godz. 18.30 - 19.00 - cała miejscowość Królewo) 

Kwitajny. 
28 - 30.03.2013 r.

Wielki Czwartek (godz. adoracji 18.30 - 22.00)

18.30 - 19.00
(Zielno)
Lender   A nr 2
Wiśniewscy nr 2
Jasińska nr 2A
Kalinowscy nr 2/2
Domonik nr 3A
Tyliccy nr 5
Głowacka nr 6A
Gnatowscy nr 6A
Walczak K nr 6B
Walczak D nr 6B
Maliszewscy nr 7
Maliszewska L nr 7
Walczak M nr 7B
Stroka nr 9/1
Lender T nr 9/2
Jankowska nr 9/3
Ignaciuk nr 9/4
Hałuszko nr 3

19.00 - 19.30
Januszkiewicz Nr
Kowalscy D Nr 3
Pawęska  Nr 4/1
Riopka  Nr 4/2
Hulaniccy Nr 5
Hulanicka M Nr 5/1
Huszcza Nr 5a/1
Huszcza Nr 5a/2
Rudek Nr 5/2
Kulot Nr 5/3
Zawalich Nr 5/3
Mirys Nr 5/5

19.30 - 20.00
Wiśniewscy Nr 5/6
Biernaccy Nr 6/1
Stempień Nr 6/1
Dziemidowicz H Nr9/1
Maly Nr9/2
Futrak Nr 9/2
Felka  Nr9/3
Dziemidowicz  Nr 9/4
Poduszek Nr 10
Tomaszewsccy  Nr 10/1
Tomaszewsccy Nr 10/1
Walczak Nr 10/2

20.00 - 20.30
Figureficz Nr 10/4
Bereżańscy Nr11/1
Robak Nr11
Dziemidowicz 11/2
Domaradzccy Nr11/3
Frel Nr 12/1
Dziemidowicz  Nr 12/2
Domaradzki Nr 12/3
Kaczmarczyk  Nr 13a
Maziarz  Nr 13/A
Łukaszewicz  Nr 13 A
Wiszniewska E  Nr 13/B


20.30 - 21.00
Kurek  Nr 13/C
Kuta Nr 14/1
Pycka Nr 14/2
Suwińska Nr 15/3
Hepner Nr 15/4
Dziemidowicz  Nr 15/5
Skierscy Nr 15/7
Gieraz Nr 15/8
Klat Nr 15/9
Wojciechowscy Nr 15/10
Łazowscy  Z.H Nr 16/1
Kowalscy  J.M Nr 16/2

21.00 - 21.30
Łozowscy J Nr 17
Karulewwscy A Nr 17/1
Karulewscy K Nr 17/1
Rosiak Nr 18/1
Guzowscy W Nr 19/1
Guzowscy Ł Nr 19/1
Waręccy Nr 19/2
Klusek Nr 19/3
Włodarczyk  Nr 19/3
Wrońska Nr 20/1
Stanisławska Nr 20/2
Rzepecki Nr 20/3

21.30 - 20.00
Ludwikowski Nr 22/2
Oskroba  Nr 22/2
Hulanicka D  Nr 22/3
Zborowscy    Nr 24
Duch   Nr 24/2
Wiatr   Nr 26/1
Walczak M  Nr 26/3
Mróżek Nr 18/3
Hulanicki K
Ziembal  H Nr 25/2
Felka E  Nr 15/2

Wielki Piątek (10.00 - 17.30)

10.00 - 10.30
Januszkiewicz Nr 3
Kowalscy D Nr 3
Pawęska  Nr 4/1


10.30 - 11.00
Riopka  Nr 4/2
Hulaniccy Nr 5
Hulanicka M Nr 5/1

11.00 - 11.30
Huszcza Nr 5a/1
Huszcza Nr 5a/2
Rudek Nr 5/2

11.30 - 12.00
Kulot Nr 5/3
Zawalich Nr 5/3
Mirys Nr 5/5

12.00 - 12.30
Wiśniewscy Nr 5/6
Biernaccy Nr 6/1
Stempień Nr 6/1

12.30 - 13.00
Dziemidowicz H Nr9/1
Maly Nr9/2
Futrak Nr 9/2

13.00 - 13.30
Felka  Nr9/3
Dziemidowicz  Nr 9/4
Poduszek Nr 10
Tomaszewsccy  Nr 10/1

13.30 - 14.00
Tomaszewsccy Nr 10/1
Walczak Nr 10/2
Figureficz Nr 10/4
Bereżańscy Nr11/1

14.00 - 14.30
Robak Nr11
Dziemidowicz 11/2
Domaradzccy Nr11/3
Frel Nr 12/1

14.30 - 15.00
Dziemidowicz  Nr 12/2
Domaradzki Nr 12/3
Kaczmarczyk  Nr 13a
Maziarz  Nr 13/A

15.00 -15.30
Łukaszewicz  Nr 13 A
Wiszniewska E  Nr 13/B
Kurek  Nr 13/C
Kuta Nr 14/1

 

15.30 -16.00
Pycka Nr 14/2
Suwińska Nr 15/3
Hepner Nr 15/4
Dziemidowicz  Nr 15/5

16.00 - 16.30
Skierscy Nr 15/7
Gieraz Nr 15/8
Klat Nr 15/9
Wojciechowscy Nr 15/10

16.30 - 17.00
Kowalscy  J.M Nr 16/2
Łozowscy J Nr 17
Karulewwscy A Nr 17/1
Karulewscy K Nr 17/1

 17.00 - 17.30
(Zielno)
Lender   A nr 2
Wiśniewscy nr 2
Jasińska nr 2A
Kalinowscy nr 2/2
Domonik nr 3A
Tyliccy nr 5
Głowacka nr 6A
Gnatowscy nr 6A
Walczak K nr 6B
Walczak D nr 6B
Maliszewscy nr 7
Maliszewska L nr 7
Walczak M nr 7B
Stroka nr 9/1
Lender T nr 9/2
Jankowska nr 9/3
Ignaciuk nr 9/4
Hałuszko nr 3

Wieli Piątek (18.30 - 22.00)
18.30 - 19.00

Rosiak Nr 18/1
Guzowscy W Nr 19/1
Guzowscy Ł Nr 19/1
Waręccy Nr 19/2

19.00 - 19.30
Klusek Nr 19/3
Włodarczyk  Nr 19/3
Wrońska Nr 20/1
Stanisławska Nr 20/2

19.30 -20.00
Rzepecki Nr 20/3
Ludwikowski Nr 22/2
Oskroba  Nr 22/2
Hulanicka D  Nr 22/3

20.00 - 20.30
Zborowscy    Nr 24
Duch   Nr 24/2
Wiatr   Nr 26/1
Walczak M  Nr 26/3

20.30 - 21.00
Mróżek Nr 18/3
Hulanicki K
Ziembal  H Nr 25/2
Felka E  Nr 15/2

 
21.00 - 21.30
Młodzież

21.30 - 22.00
Żywy Różaniec
     

Wielka sobota (Kalnik godz. 18.30 - 19.00  - cała miejscowość Kwitajny i Zielno) 

Ks. Proboszcz Piotr Miśkowicz

 

 

V Niedziela Wielkiego Postu

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Kalniku, Królewie i w Kwitajnach.
 2. Bardzo serdecznie dziękuję tym Parafianom, którzy godnie przeżyli rekolekcje wielkopostne, za skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, oraz za wszelką pomoc duchową, rzeczową i materialną.
 3. Dziękuję serdecznie Pani Małgorzacie Sokołowskiej i Pani Iwonie Derewońko z Kalnika za przygotowanie posiłków dla księży posługujących w konfesjonałach. 
 4. We wtorek uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Wszystkim, którym patronuje św. Józef gratulują i życzę wielu łask Bożych za wstawiennictwem św. Józefa.
 5. Zapraszam na ostatnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej w tym wielkim poście przed wieczornymi Mszami św.: w środę w Królewie, w czwartek w Kalniku i w piątek w Kwitajnach. Nabożeństwo poprowadzą członkinie Żywego Różańca.
 6. "Gorzkie Żale" śpiewamy w każdą niedzielę przed Mszą świętą  w Królewie, Kalniku i Kwitajnach.
 7. Za tydzień niedziela Palmowa upamiętniająca uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Proszę zabrać na niedzielną liturgię palmy.
 8. Osoby chętne do przygotowania liturgii triduum paschalnego proszę o zgłoszenie się do mnie w najbliższych dniach.
 9. Na pierwszej stronie biuletynu oraz na stronie internetowej naszej  parafii znajduje się program trzydniowej, majowej pielgrzymki do Strzelna, Lichenia i Częstochowy.  Zachęcam do zapoznania się i wspólnego pielgrzymowania. 
 10. Zachęcam również do nabywania biuletynu parafialnego w którym znajdują się dzisiejsze informacje. 

IV Niedziela Wielkiego Postu

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń w Kalniku, Królewie i w Kwitajnach.
 2. Również bardzo serdecznie dziękuję Pani Jadwidze Szocik z Królewa, Pani Krystynie Krasińskiej - katechetce z Kalnika, Pani Agnieszce Furtak z Kwitajn oraz dzieciom za przygotowania i poprowadzenie pięknie drogi krzyżowej w minionym tygodniu. 
 3. We wtorek w Kalniku i w środę w Królewie nie będzie wieczornej Mszy św.
 4. Od czwartku rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne. Trwać będą do soboty włącznie. Program rekolekcji znajduje sie na I stronie Biuletynu Parafialnego Szkaplerzna oraz na stronie internetowej. Rekolekcje poprowadzi ks. Sławomir Nita z Pasłęka. W pierwszy dzień rekolekcji w Kalniku spotkanie z dziećmi o godz. 18.40, natomiast z młodzieżą po wieczornej Eucharystii. W piątek Msze św. poprzedzimy rozważaniem drogi krzyżowej Pana Jezusa. Również w piątek od godz. 14.00 odwiedziny chorych po uprzednim zgłoszeniu w zakrystii (do czwartku). Na sobotę proszę o pomoc Panie z Kwitajn w przygotowaniu posiłków dla księży spowiedników. Również zwracam się z prośbą do życzliwych parafian o pomoc w zorganizowaniu "stołu rekolekcyjnego". W czwartek i piątek ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na funkcjonowanie parafii oraz przygotowanie rekolekcji, natomiast ofiary z soboty zostaną przekazanie księdzu rekolekcjoniście za trud głoszenia Słowa Bożego.
 5. W tym tygodniu przedstawiciele parafii rozpoczną jak co miesiąc zbieranie ofiar na potrzeby budowlane parafii. Mieszkańców kolonie z Kalnika proszę o składanie ofiar indywidualnie do mnie lub do Pana Lucjana. Przy tej okazji proszę złożyć ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu.   
 6. Pielgrzymkę do Lichenia i Częstochowy zaplanowałem od 21 do 23 maja b. r. Koszt wyjazdu 390 złotych. Szczegółowy plan podam w następną niedzielę.  
 7. Zachęcam do nabywania biuletynu parafialnego w którym znajdują się wszystkie dzisiejsze informacje. 

                                  PROGRAM  REKOLEKCJI  WIELKOPOSTNYCH

                                                    14 – 16 marca 2013 roku


CZWARTEK
Królewo 16.00 - Msza św. z nauką ogólną
Kwitajny 17.30 - Msza św. z nauką ogólną
Kalnik 18.40 - Nauka dla dzieci
          19.00 - Msza św. z nauką ogólną
           Po Mszy św. - Nauka dla młodzieży 

PIĄTEK
Królewo 16.00 - Droga Krzyżowa
                        Msza św. z nauką ogólną
Kwitajny 17.30 - Droga Krzyżowa 
                        Msza św. z nauką ogólną
Kalnik 19.00 - Droga Krzyżowa 
                     
Msza św. z nauką ogólną

SOBOTA

Królewo 9.30 - Msza św. z nauką ogólną
            16.00 - Msza św. z nauką ogólną
Kwitajny 11.00 - Msza św. z nauką ogólną
            
17.30 - Msza św. z nauką ogólną
Kalnik 12.30 - Msza św. z nauką ogólną  
         19.00 - Msza św. z nauką ogólną

                                                            SPOWIEDŹ ŚW.

                                          w sobotę
, na pół godziny przed każdą Mszą św.
                                                      Królewo: 09.00, 15.30
                                                      Kwitajny: 10.30, 17.00
                                                      Kalnik: 12.00, 18.30

III Niedziela Wielkiego Postu

 1. Dziękuję za posprzątanie świątyń: w Kalniku, Królewie i Kwitajnach.
 2. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.
 3. Przypomnienie intencja dla Żywego Różańca na miesiąc marzec: "O dobre przygotowanie się do świąt Wielkanocnych dla wszystkich Parafian"
 4. Przypominam, że Msze św. w dni powszednie odprawiane będą o godzinie 17.00 w znanym porządku.
 5. We wtorek nie będzie wieczornej Mszy św. w Kalniku.
 6. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiamy przed wieczornymi Mszami św.: w środę w Królewie, w czwartek w Kalniku i w piątek w Kwitajnach.
 7. "Gorzkie Żale" śpiewamy w każdą niedzielę przed Mszą świętą  w Królewie, Kalniku i Kwitajnach.
 8. W dniach od 30 września do 07 października 2013 r. zaplanowana jest pielgrzymka do Fatimy oraz do Santiago de Compostela (Portugalia i Hiszpania). Szczegółowy program znajduje się na I stronie biuletynu parafialnego, oraz na stronie internetowej. Chęć uczestnictwa można zgłaszać do 28 kwietnia. Przy zapisywaniu się należy wpłacić 500 złoty zaliczki.  Koszt całkowity pielgrzymki wynosi 3490 + 70 euro.
 9. Dla tych którzy chcieliby pielgrzymować po kraju w niedługim czasie podam istotne informacje.   
 10. Życzę wszystkim spokojnej niedzieli i błogosławionego tygodnia.

II Niedziela Wielkiego Postu

 1. Dziś ostatnia niedziela miesiąca - taca budowlana. Dziękuję za złożone ofiary na ten cel.
 2. Dziś również przypada niedziela misyjna. Po Mszy świętej można wesprzeć misje składając ofiarę do puszki przed kościołem.
 3. Dziękuję za posprzątanie świątyń: w Kalniku, Królewie i Kwitajnach.
 4. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiamy przed wieczornymi Mszami św.: w środę w Królewie, w czwartek w Kalniku i w piątek w Kwitajnach.
 5. "Gorzkie Żale" śpiewamy w każdą niedzielę przed Mszą świętą  w Królewie, Kalniku i Kwitajnach.
 6. W tym tygodniu przypada I Piątek Miesiąca. Odwiedziny chorych od godz. 10.00. Nabożeństwo I Piątkowe, droga krzyżowa i Msza św. w Kwitajnach o godz. 16.00. Nabożeństwo I Piątkowe w Kalniku o godz. 17.00 natomiast w Królewie o godz. 18.00.  
 7. Od soboty w dni powszednie Msze św. odprawiane będą o godz. 17.00 w znanym porządku.
 8. W następną niedziele zmiana tajemnic różańcowych.
 9. Intencja dla Żywego Różańca na miesiąc marzec: "O dobre przygotowanie się do świąt Wielkanocnych dla wszystkich Parafian"
 10. Do kościoła w Kalniku została zakupiona sygnaturka. Ofiarodawcą jest Pani Janina Budka, której bardzo serdecznie dziękuje w imieniu swoim i wszystkich Parafian.
 11. Rekolekcje Wiekopostne odbędą się w dniach od 14 do 16 marca (od czwartku do soboty, na sobotę 16 marca zaplanowany jest dzień spowiedzi). Rekolekcje wygłosi ksiądz Sławomir Nita z Pasłęka.
 12. We  wtorek i piątek są jeszcze wolne intencje mszalne.   
 13. Życzę wszystkim spokojnej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
2011 Ogłoszenia .
Powered by Joomla 1.7 Templates